แผนก Manufacturing Intelligence ของ Hexagon

แผนก Manufacturing Intelligence ของ Hexagon ช่วยสนับสนุนให้ผู้ผลิตสามารถคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไร้ขีดจํากัด โซลูชันของเรารองรับการปรับให้เหมาะสมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผู้ผลิตมีอิสระในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้ด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อผู้คนและโลก

Explore Manufacturing Intelligence

Metrology

Get it right first time with the insights from last time.  Hexagon’s metrology solutions help you to close the gap between design intent and real-world operation with actionable, real-time insight that revolutionises upstream and downstream decision-making.

The role of metrology within the manufacturing process has long been associated with quality assurance – a post-production inspection of the dimensional measurements of a part against specifications.

Results indicated that the part was either good to go, or not to standard, at best requiring reworking or at worst scrapping. Metrology was the necessary evil – quality almost becoming a barrier to productivity. 

Discover our metrology solutions

Production

Push production to the limits. Make what they said was unmakeable.  Bring innovations to life in incredible new ways. See design intent through into market ready products. Our solutions empower makers to turn imagination into reality.  Spanning machining, forming, casting, moulding, joining, 3D printing, or a combination of multiple processes – the production floor is where components take shape.

Production is where product quality is set in stone, metal, wood or composite and the pursuit of manufacturing ‘right first time’ is the highest priority. It’s the manufacturing process phase where productivity really matters – efficiency and throughput are essential to remain competitive – costs must be controlled and downtime avoided.  This is where you need design intent to be maintained through the production cycle.                                                              

Discover our production solutions

Design and Engineering

Hexagon software sits at the leading edge of production innovation making it possible to produce things that were previously unthinkable by entirely rethinking both products and production through design, materials, manufacturing and process innovation.

We passionately believe that if it can be imagined, it can be made, so we develop our solutions to remove all barriers to possibility.

By harnessing the power of data and technology our tools unlock new avenues for exploration and provide extra lift to the creative process.  

Discover our design and engineering solutions

ไม่ว่าคุณจะคิดค้น ออกแบบ ผลิต ทดสอบ หรือให้บริการผลิตภัณฑ์ แผนก Manufacturing Intelligence ของ Hexagon ก็พร้อมสนับสนุนคุณในการสร้างสรรค์สิ่งดังกล่าวได้อย่างไร้ขีดจํากัด

เทคโนโลยีของเราช่วยขจัดอุปสรรคในสิ่งที่เป็นไปได้ และสนับสนุนผู้ผลิตในการกำหนดนิยามใหม่ให้กับโลกที่เรารู้จักผ่านนวัตกรรมการผลิต โซลูชันของเรารองรับการปรับให้เหมาะสมตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ การจําลอง การทดสอบ การเลือกวัสดุ การวางแผนการออกแบบการผลิต การผลิต การตรวจสอบ และประสิทธิภาพการทำงานจริง ตั้งแต่แนวคิดไปจนสิ้นสุดอายุการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะของ Hexagon สนับสนุนตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการผลิตทั้งหมด ปลดล็อกศักยภาพ แก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น และให้ผลกําไรสูง ด้วยการผสานรวมระหว่างโลกจริงและโลกดิจิทัลผ่านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เราจึงสามารถมอบความเป็นอิสระให้กับผู้ผลิตเพื่อทำการคิดค้น สํารวจ ทำให้ได้สิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก และปรับขนาดการผลิตอย่างยั่งยืนได้

หากคุณต้องการปิดวงจรด้านต้นทุน คุณภาพ นวัตกรรม และความยั่งยืนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ คุณไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว

เราช่วยสนับสนุนผู้ผลิตให้มีความได้เปรียบ กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมของตน และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ค้นพบวิธีที่เราสนับสนุนผู้ผลิต 

สํารวจทรัพยากรสนับสนุนสำหรับผู้ผลิต

While specific industries have their own unique challenges and motivations, productivity is central to manufacturers across the board. Continuously improving productivity is essential for competitive success.
 
Hexagon's Manufacturing Intelligence division helps customers put data to work to improve productivity and efficiency while embedding quality throughout the product lifecycle.
 
Our manufacturing intelligence technology enables manufacturers to access, analyse and actively use data from all the key stages of the manufacturing process. Through an unparalleled portfolio of digital manufacturing technologies spanning CAE solutions for design and engineering, CAD CAM and complementary software for production applications, metrology hardware and software solutions, as well as data management and analytics tools, we empower technology users throughout the process with deep and actionable insight into product quality, ensuring that quality drives productivity.
 
Together, our manufacturing intelligence software solutions create a digital thread throughout the manufacturing process, enabling the entire organisation to take a holistic approach and work together with speed and confidence to achieve the desired outcomes. 

Our hardware solutions use metrology to bring real-world physical attributes to the digital thread to improve the accuracy of operations. The digital thread ties together a connected ecosystem for manufacturing and, with the addition of domain expertise and intelligence, enables continuous learning and improvement.

All products

Partnerships

See how our global partner network helps us innovative and provide smarter products and services for manufacturers.

Resources

Access manufacturing-related content in the resource library to explore key trends and technology for your business.