แผนก Manufacturing Intelligence ของ Hexagon

แผนก Manufacturing Intelligence ของ Hexagon ช่วยสนับสนุนให้ผู้ผลิตสามารถคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไร้ขีดจํากัด โซลูชันของเรารองรับการปรับให้เหมาะสมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผู้ผลิตมีอิสระในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้ด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อผู้คนและโลก

วิศวกรในโรงงานกําลังถือแท็บเล็ตเพื่อตรวจสอบกังหัน

สนับสนุนผู้ผลิตให้มีศักยภาพมากขึ้น

เทคโนโลยีที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อกำหนดนิยามใหม่ให้กับสิ่งที่เป็นไปได้

ไม่ว่าคุณจะคิดค้น ออกแบบ ผลิต ทดสอบ หรือให้บริการผลิตภัณฑ์ แผนก Manufacturing Intelligence ของ Hexagon ก็พร้อมสนับสนุนคุณในการสร้างสรรค์สิ่งดังกล่าวได้อย่างไร้ขีดจํากัด

เทคโนโลยีของเราช่วยขจัดอุปสรรคในสิ่งที่เป็นไปได้ และสนับสนุนผู้ผลิตในการกำหนดนิยามใหม่ให้กับโลกที่เรารู้จักผ่านนวัตกรรมการผลิต โซลูชันของเรารองรับการปรับให้เหมาะสมตลอดทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ การจําลอง การทดสอบ การเลือกวัสดุ การวางแผนการออกแบบการผลิต การผลิต การตรวจสอบ และประสิทธิภาพการทำงานจริง ตั้งแต่แนวคิดไปจนสิ้นสุดอายุการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะของ Hexagon สนับสนุนตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และการผลิตทั้งหมด ปลดล็อกศักยภาพ แก้ปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น และให้ผลกําไรสูง ด้วยการผสานรวมระหว่างโลกจริงและโลกดิจิทัลผ่านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เราจึงสามารถมอบความเป็นอิสระให้กับผู้ผลิตเพื่อทำการคิดค้น สํารวจ ทำให้ได้สิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก และปรับขนาดการผลิตอย่างยั่งยืนได้

หากคุณต้องการปิดวงจรด้านต้นทุน คุณภาพ นวัตกรรม และความยั่งยืนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ คุณไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว

เราช่วยสนับสนุนผู้ผลิตให้มีความได้เปรียบ กำหนดทิศทางอุตสาหกรรมของตน และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ค้นพบวิธีที่เราสนับสนุนผู้ผลิต 

สํารวจทรัพยากรสนับสนุนสำหรับผู้ผลิต

While specific industries have their own unique challenges and motivations, productivity is central to manufacturers across the board. Continuously improving productivity is essential for competitive success.
 
Hexagon's Manufacturing Intelligence division helps customers put data to work to improve productivity and efficiency while embedding quality throughout the product lifecycle.
 
Our manufacturing intelligence technology enables manufacturers to access, analyse and actively use data from all the key stages of the manufacturing process. Through an unparalleled portfolio of digital manufacturing technologies spanning CAE solutions for design and engineering, CAD CAM and complementary software for production applications, metrology hardware and software solutions, as well as data management and analytics tools, we empower technology users throughout the process with deep and actionable insight into product quality, ensuring that quality drives productivity.
 
Together, our manufacturing intelligence software solutions create a digital thread throughout the manufacturing process, enabling the entire organisation to take a holistic approach and work together with speed and confidence to achieve the desired outcomes. 

Our hardware solutions use metrology to bring real-world physical attributes to the digital thread to improve the accuracy of operations. The digital thread ties together a connected ecosystem for manufacturing and, with the addition of domain expertise and intelligence, enables continuous learning and improvement.

All products

Service and support

Our global teams of local experts are here to support you with your manufacturing challenges.

Partnerships

See how our global partner network helps us innovative and provide smarter products and services for manufacturers.

Resources

Access manufacturing-related content in the resource library to explore key trends and technology for your business.