แขนวัดแบบพกพา

แขนวัดแบบพกพาช่วยให้คุณทำการวัดได้โดยตรงในสภาพแวดล้อมการผลิต ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการได้มากที่สุด

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า