หัววัดและเซนเซอร์ของ CMM

กลุ่มผลิตภัณฑ์หัววัด CMM, ตัววัด CMM, ตัวเปลี่ยนหัววัด CMM, สไตไล CMM และอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องวัดพิกัดแบบครบวงจรของ Hexagon Manufacturing Intelligence แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการล่าสุดในเทคโนโลยีการวัดสำหรับการวัดพิกัด

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า