เครื่องมือสำหรับมาตรวิทยา

Hexagon Manufacturing Intelligence มีเครื่องมือวัดเชิงอุตสาหกรรมในการวัดมิติของชิ้นงานมากมาย ตั้งแต่เครื่องมือช่างไปจนถึงโซลูชันอัตโนมัติ เครื่องวัดชิ้นงานสามมิติ (CMM) ไปจนถึงแขนวัดแบบพกพา เครื่องวัดแบบเลเซอร์แทรคเกอร์ และเครื่องสแกนด้วยแสง

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า