CMM สำหรับใช้ในสภาวะโรงงาน

เนื่องด้วยความต้องการโซลูชันตรวจสอบขนาดใกล้พื้นที่การผลิตที่เพิ่มขึ้น CMM เฉพาะทางสำหรับใช้ในสภาวะโรงงานจึงต้องทนทานต่อสภาวะการทำงานที่ท้าทายที่สุด CMM สำหรับใช้ในสภาวะโรงงานจาก Hexagon Manufacturing Intelligence ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความถูกต้องแม่นยำในการวัด ตั้งแต่ระบบใกล้สายการผลิตไปจนถึงระบบที่มีการผสานรวมอย่างเต็มรูปแบบ

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า

ข้อมูลเชิงลึกด้านคุณภาพ ณ พื้นที่การผลิต

เมื่อกระบวนการผลิตของคุณเปลี่ยนไป แผนกควบคุมคุณภาพของคุณก็ต้องเปลี่ยนเช่นกัน เครื่องวัดพิกัด (CMM) สำหรับใช้ในสภาวะโรงงานช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการจัดวางระบบคุณภาพของคุณได้ทุกที่ที่ต้องการ รวมถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน รับรองความถูกต้องแม่นยำในการวัดและใช้พื้นที่การผลิตให้คุ้มค่าที่สุดด้วย CMM สำหรับใช้ในสภาวะโรงงานจาก Hexagon Manufacturing Intelligence