หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ระบบการผลิตอัจฉริยะต้องอาศัยความสามารถในการรวบรวมและใช้งานข้อมูลภายในกระบวนการของคุณ ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการและในการปรับใช้กระบวนการต่างๆ ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โซลูชันของ Hexagon รองรับการวัดและการควบคุมกระบวนการได้อย่างอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ตลอดจนการใช้งานระบบอัตโนมัติโดยรวมภายในโรงงาน

 • Product

  The PartInspect L merges a robot arm with premium structured-light scanning technology to deliver premium quality control.

  • ×
   Conditional autonomy
   Continuous automation, execution and analysis of inspection part program
  Learn more
 • Product

  The Robodyn software is the perfect tool for improving absolute positioning and performance of robotics.

  • ×
   Conditional autonomy
   Automated execution of robot calibration
  Learn more
 • Product

  The 360° FMC Tracker can measure parts in a variety of surfaces, allowing for a simplified 3D measurement process.

  • ×
   Conditional autonomy
   Continuous automation, execution and analysis of inspection part program
  Learn more
 • Product

  HxGN Robotic Automation provides users with intuitive, flexible and scalable software to power robotic inspection cells.

  • ×
   Partial autonomy
   Advance algorithms facilitate automated scanning path creation and digital twin modelling
  Learn more