หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ระบบการผลิตอัจฉริยะต้องอาศัยความสามารถในการรวบรวมและใช้งานข้อมูลภายในกระบวนการของคุณ ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการและในการปรับใช้กระบวนการต่างๆ ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โซลูชันของ Hexagon รองรับการวัดและการควบคุมกระบวนการได้อย่างอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ตลอดจนการใช้งานระบบอัตโนมัติโดยรวมภายในโรงงาน