อุปกรณ์เสริมสำหรับ CMM

เครื่องวัดพิกัด ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ สไตลัส - กลุ่มอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายของเรา ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการวัดขนาดแบบสามมิติได้เป็นอย่างมาก อุปกรณ์เสริมเหล่านี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้นและทำงานได้รวดเร็วขึ้น หรือแม้แต่ขยายขอบเขตการใช้งานที่เป็นไปได้ของระบบการวัดขนาด

สอบถามเกี่ยวกับสินค้า