Världens första trådlösa laserscanner för att mäta delar i CNC-maskiner eliminerar detaljinspektion och flaskhalsar vid justering

25 mars 2021

Hexagons Manufacturing Intelligence-divisionen har lanserat en trådlös multi-sensor laserscanner med mätmässig nivå för precision, och den har utformats särskilt för att fungera inuti CNC-maskinverktyg.

m&h LS-R-4.8 kan fånga cirka 40,000 mätpunkter per sekund – jämfört med status quo för att ta individuella punkter med traditionella beröringsprober – och skickar säkert data till mottagaren, via radio. Det gör det möjligt för operatörer att byta sensor automatiskt utan manuella åtgärder.  

Mätning på maskinverktyget, oavsett om det gäller inspektion av arbetsstycken, temperatur eller verktygskontroll, är det är värdefull informationskälla i bearbetningsprocessen. Med dessa data kan arbetsstycken kontrolleras före, eller till och med mellan, bearbetning. På så vis kan produkternas kvalitet säkras, och mätresultatet kan användas för att flexibelt förbättra produktionen – till exempel via automatisk justering av detaljer. Dessa små förbättringar förbättrar tillsammans effektiviteten i produktionen.  

Den trådlösa skannern eliminerar flaskhalsar genom att göra inlinemätning för processförbättringar på avstånd från koordinatmätmaskiner. I modern produktion måste tillverkningen ofta avbrytas tills resultatet kommer. Den här nya trådlösa laserskannern möjliggör snabb mätning på maskinverktyget, och resultatet skickas snabbt till relevanta områden i produktionen, som kvalitetsingenjörer eller produktionschefer. 

När man fångar 40,000 mätpunkter per sekund får man information om den fullständiga delen, istället för bara utvalda individuella punkter. Det gör att användarna kan utvärdera produktionens kvalitet, förbättra produktionsprocesser genom att identifiera problem tidigt, bättre justera detaljerna för senare steg i arbetsflödet och en insikt i den färdigställda detaljens kvalitet. Manuel Müller, produktmarknadsföringschef, kommenterar: ”Trådlös anslutning innebär att dessa mätningar nu är möjliga utan att man tar bort detaljen från maskinen eller installerar externa mobila mätenheter – båda två är tidsödande.”  

Den förbättrade tidsbesparingen och den högre genomströmningen som scannern medför är särskilt viktig när flera maskiner används för sekventiella produktionssteg. Delar måste placeras exakt för att starta bearbetningen rätt varje gång. Manuel Müller förklarar: ”Lasern ökar genomströmningens hastighet genom att fånga hela ytan på hela detaljen direkt, istället för att långsamt mäta många individuella delar. Att mäta detaljer med manuella enheter mellan varje steg tar mycket längre tid än att använda en inbyggd laserskanner.”     

Den trådlösa skannern distribuerar lasertriangulering för att leverera höga nivåer av hastighet och noggrannhet. Laserstrålen projiceras på komponenten, och dess reflektion passerar genom en lins där den identifieras av en bildgivare. Positionens mätpunkter fastställs därefter genom den informationen. 

Dedikerad modulär mjukvara presenterar data i ett format som är lätt att förstå, så att det blir enklare för maskinoperatörer eller kvalitetsteam att snabbt identifiera kvalitetsproblem och korrekt justera en detalj för att omarbeta den medan den fortfarande sitter fast i maskinverktyget. Bland de fördelar som laserskanning innebär för maskinverktyget finns också maskinernas OEM-företag och deras operatörers kraftfulla nya funktioner:  

  • Skapa färgkartor som skriver över den fastklämda delen till källans CAD-modell för att identifiera avvikelser 
  • Mäta ytor med fri form upp till fem axlar, vilket garanterar att nästan varje del av komponenten kan mätas 
  • Skanna en detalj medan den är på maskinverktyget, för att exportera en STL-fil till CAD, skapa ett punktmoln för omvänd konstruktion, till exempel med Hexagons mjukvara REcreate. 
  • Generera korrigeringsvärden med en mjukvarumodul som passar bäst, som kan läsas in i maskinkontrollen för automatisk justering av detaljen.    

I det nya paketet finns den trådlösa skannern, modulär mjukvara och RC-R-100-mottagare med flera sensorer. Skannern lagras direkt i verktygsmagasinet inuti CNC-maskinen och infogas i spindeln automatiskt utan manuella åtgärder.  

Fungerar huvudsakligen med maskinverktygsföretag, och gör att de kan leverera mer värde till sina kunder. Hexagon erbjuder en lösning som kan användas på flera maskiner från olika OEM-företag för maskinverktyg. Laserskannern är bara en i en serie med Hexagon-mätenheter som omvandlar ett maskinverktyg från vilken leverantör som helst till en fullständig enhet med flera sensorer. Till exempel kan separata prober fånga temperatur och väggens tjocklek, och nu registreras fullständiga ytdata med laserskannern.  

Allt körs med bara en mottagare, och Manuel Müller förklarar att den trådlösa tekniken växlar mellan dem smidigt: ”Vi arbetar med OEM-företag vars maskiner passar med flera sensorer, vilka enkelt kan växlas automatiskt för vissa program, beroende på vilket program användaren kör.”  

Slut

Kontakter:

Stewart Bint, global chef för förbindelser med media (har sin bas i Storbritannien)
Tel: +44 1189 756084
E-post: stewart.bint@hexagon.com

Robin Wolstenholme (har sin bas i Storbritannien)
global chef för förbindelser med media och analytikerrelationer
Telefon: +44(0) 207 0686562
e-post: robin.wolstenholme@hexagon.com

media.mi@hexagon.com

Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.   

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagons division Manufacturing Intelligence erbjuder lösningar som använder data från design, teknik, produktion och metrologi för att göra tillverkningen smartare. Se hexagonmi.com för mer information.

Läs mer om Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring  24,000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning på omkring 5.2bn miljarder euro. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!