Pierwszy na świecie bezprzewodowy skaner laserowy do pomiaru części bezpośrednio na obrabiarce CNC eliminuje przestoje w pracy związane z kontrolą i osiowaniem części

25 marzec 2021

Firma Hexagon Manufacturing Intelligence wprowadziła na rynek bezprzewodowy wieloczujnikowy skaner laserowy z metrologicznym poziomem dokładności, zaprojektowany specjalnie do pracy wewnątrz obrabiarek CNC.

Skaner m&h LS-R-4.8  może pozyskiwać około 40 000 punktów pomiarowych na sekundę - znacznie więcej niż w przypadku standardowych sond stykowych - i bezpiecznie przesyłać dane do odbiornika drogą radiową, umożliwiając automatyczną wymianę sondy bez interwencji operatora.  

Pomiary w obrabiarce, czy to w celu kontroli części, temperatury czy też narzędzi, stanowią cenne źródło informacji w procesie obróbki. Dzięki tym danym części mogą być kontrolowane przed obróbką, a nawet w jej trakcie. W ten sposób można zapewnić jakość produktów, a wyniki pomiarowe wykorzystać do elastycznego usprawniania procesu produkcji części – na przykład poprzez automatyczne osiowanie części. Nawet tak niewielkie usprawnienia znacznie zwiększają wydajność produkcji.  

Bezprzewodowy skaner pozwala wyeliminować przestoje w pracy, umożliwiając pomiar podczas obróbki, usprawniając proces produkcyjny bez stosowania współrzędnościowych maszyn pomiarowych. W nowoczesnej produkcji proces wytwarzania często musi zostać wstrzymany do momentu uzyskania wyników pomiarowych. Nowy bezprzewodowy skaner laserowy zapewnia szybki pomiar wewnątrz obrabiarki i natychmiastowy transfer wyników do odpowiednich działów produkcji - do specjalistów ds. jakości lub kierowników produkcji. 

Pozyskiwanie 40 000 punktów pomiarowych na sekundę dostarcza informacji o całej części, a nie tylko o wybranych pojedynczych punktach. Umożliwia to użytkownikom ocenę jakości produkcji, usprawnienie procesów produkcyjnych poprzez wczesną identyfikację problemu, lepsze dostosowanie części do kolejnych etapów pracy oraz kontrolę jakości całej części. Manuel Müller, Kierownik ds. Marketingu Produktu, mówi: “Łączność bezprzewodowa oznacza, że wszystkie te pomiary są teraz możliwe bez odsuwania obrabianej części od maszyny lub instalowania zewnętrznych mobilnych urządzeń pomiarowych, co w obu przypadkach jest czasochłonne".  

Oszczędność czasu i większa wydajność, które zapewnia skaner, odgrywają niezwykle ważną rolę w przypadku, gdy w kolejnych etapach produkcji stosujemy wiele maszyn. Części muszą być w sposób dokładny pozycjonowane, aby za każdym razem rozpocząć precyzyjną obróbkę. Manuel Müller wyjaśnia: „Skaner laserowy zwiększa wydajność poprzez natychmiastowe pozyskanie całej powierzchni części, zamiast powolnego pomiaru wielu pojedynczych punktów. Pomiar części za pomocą urządzeń ręcznych między poszczególnymi etapami produkcji trwa znacznie dłużej niż przy użyciu zintegrowanego skanera laserowego”.     

Bezprzewodowy skaner wykorzystuje triangulację laserową, aby zapewnić wysoki poziom szybkości i dokładności. Wiązka laserowa jest kierowana na część, a jej odbicie przechodzi przez soczewkę, gdzie jest wykrywane przez kamerę. Następnie na podstawie tych informacji określane są punkty pomiarowe. 

Modułowe oprogramowanie przedstawia dane w łatwym w odczycie formacie, dzięki czemu operator maszyny i zespół Działu Kontroli Jakości może szybko zidentyfikować problemy związane z jakością i w sposób właściwy przeprowadzić osiowanie części, gdy znajduje się ona na obrabiarce, w celu przeprowadzenia ponownej kontroli. Ogrom danych jakie skaner laserowy wnosi do obrabiarki oferuje również producentom maszyn i ich operatorom nowe, wszechstronne możliwości:  

  • Tworzenie map kolorów, które nakładają zamocowaną część na źródłowy model CAD w celu identyfikacji odchyłek 
  • Kontrola powierzchni o dowolnym kształcie z maksymalnie pięcioma osiami, co zapewnia pomiar niemal każdej części elementu 
  • Skanowanie części znajdującej się na obrabiarce, eksportowanie pliku STL do CAD, tworzenie chmury punktów do inżynierii odwrotnej np. za pomocą oprogramowania REcreate firmy Hexagon. 
  • Generowanie wartości korekcji za pomocą modułu oprogramowania „Best-Fit” (Najlepsze Dopasowanie), który można załadować do układu sterowania maszyny w celu automatycznej regulacji części.    

Nowy pakiet obejmuje skaner bezprzewodowy, oprogramowanie modułowe oraz wielosensorowy odbiornik RC-R-100. Skaner jest umiejscowiony bezpośrednio w magazynie narzędzi wewnątrz maszyny CNC i jest automatycznie mocowany do wrzeciona bez jakiejkolwiek ręcznej interwencji operatora.  

Owocem współpracy firmy Hexagon z producentami obrabiarek, dzięki której producenci mogą zaoferować swoim klientom dodatkowe korzyści, jest rozwiązanie stosowane na wielu obrabiarkach różnorodnych producentów. Skaner laserowy jest jednym z urządzeń pomiarowych Hexagon zmieniającym obrabiarki różnych producentów w pełne, wielosensorowe rozwiązania pomiarowe. Na przykład poszczególne sondy mogą mierzyć temperaturę i grubość ścian, a skaner laserowy pozyskiwać pełne dane dotyczące powierzchni.  

Wszystkie te czynności przeprowadzane są za pomocą jednego odbiornika, i jak tłumaczy Manuel Müller, bezprzewodowa technologia pozwala na sprawną i szybką wymianę sond. "Współpracujemy z producentami, którzy do kontroli wykorzystują kilka sond pomiarowych - sondy te muszą być wymieniane w sposób automatyczny, w zależności od zadania i programu pomiarowego" - wyjaśnia Manuel Müller.  

Koniec

Kontakt:

Stewart Bint, Global Media Relations Officer (Wielka Brytania)
Tel: +44 1189 756084
E-mail: stewart.bint@hexagon.com

Robin Wolstenholme (Wielka Brytania)
Global Media Relations and Analyst Relations Manager
Telefon: +44(0) 207 0686562
e-mail: robin.wolstenholme@hexagon.com

media.mi@hexagon.com

Hexagon to globalny lider rozwiązań w dziedzinie rzeczywistości cyfrowej, które łączą technologie czujników, oprogramowania i systemów autonomicznych. Wykorzystujemydane aby poprawić efektywność, produktywność, jakość i bezpieczeństwo w zastosowaniach przemysłowych, produkcyjnych, infrastrukturalnych, sektora publicznego i mobilności.

Nasze technologie przekształcają ekosystemy produkcyjne i związane z ludźmi w takisposób, że stają się coraz bardziej połączone i autonomiczne — gwarantując skalowalną i zrównoważoną przyszłość.

Hexagon Manufacturing Intelligence oferuje rozwiązania, które wprowadzają inteligencję do produkcji na podstawie danych z projektowania i konstruowania, produkcji i metrologii.Więcej informacji można znaleźć na stronie hexagonmi.com. 

Hexagon (indeks NASDAQ w Sztokholmie: HEXA B) zatrudnia około  24,500 pracowników w 50 krajach i osiąga przychody w wysokości 5.4bn mld euro rocznie. Dowiedz się więcej na hexagon.com i obserwuj nasze konto @HexagonAB.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!