První bezdrátový laserový skener na světě pro měření dílů na CNC strojích eliminuje slabiny při kontrole dílů a vyrovnání

25 březen 2021

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon uvedla na trh bezdrátový laserový skener s vysokou přesností, navržený speciálně pro práci s CNC obráběcími stroji.

m&h LS-R-4.8 dokáže snímat kolem 40 000 měřicích bodů za sekundu - ve srovnání se současným snímáním jednotlivých bodů tradičními dotekovými sondami - a bezpečně přenáší data do přijímače pomocí rádiových vln, což umožňuje automatickou aktivaci nebo výměnu za nástroj.  

Měření na obráběcím stroji, ať už pro kontrolu obrobku, kontrolu teploty nebo nástroje, je cenným zdrojem informací v procesu obrábění. S těmito daty lze obrobky kontrolovat před nebo dokonce mezi obráběním. Tímto způsobem lze zajistit kvalitu výrobků a výsledky měření použít k flexibilnímu zlepšení výroby - například prostřednictvím automatického vyrovnání dílů. Tato malá vylepšení zvyšují efektivity výroby.  

Bezdrátový skener provádí měření přímo ve stroji, odpadá tak manipulace a opětovné upnutí obrobku. V moderní výrobě se výrobní proces často musí zastavit, dokud se neobdrží výsledky. Tento nový bezdrátový laserový skener poskytuje rychlé měření na obráběcím stroji a výsledky jsou rychle odesílány pracovníkům příslušných úseků výroby, jako jsou kontroloři kvality nebo vedoucí výroby. 

Snímání 40 000 měřicích bodů/sec poskytuje informace o celé součásti, nikoli pouze o vybraných jednotlivých bodech. To umožňuje uživatelům vyhodnotit kvalitu výroby, zlepšit výrobní procesy včasnou identifikací problémů, lépe sladit další kroky v pracovním toku a hlouběji prozkoumat kvalitu celé součásti. Manuel Müller, marketingový manažer produktu, uvádí: "Všechna tato měření jsou nyní možná, aniž by bylo nutné díl vyjmout ze stroje nebo instalovat externí mobilní měřicí zařízení. Obojí by bylo časově náročné."  

Větší úspora času a vyšší propustnost dosažená používáním skeneru je obzvlášť důležitá tam, kde se pro postupné výrobní kroky používá více strojů. Manuel Müller vysvětluje: „Laser zvyšuje rychlost snímáním celého povrchu celé součásti, spíše než pomalým měřením mnoha jednotlivých bodů. Měření dílů pomocí manuálních zařízení mezi jednotlivými kroky trvá podstatně déle než použití integrovaného laserového skeneru.“     

Bezdrátový skener využívá laserovou triangulaci k zajištění vysoké úrovně rychlosti a přesnosti. Laserový paprsek se promítá na součást a jeho odraz prochází čočkou, kde je detekován zobrazovacím zařízením. Body měření polohy jsou poté zjištěny z této informace. 

Vyhrazený modulární software prezentuje data ve snadno srozumitelném formátu, což operátorům strojů nebo kontrole kvality usnadňuje rychlou identifikaci problémů ohledně kvality a správné vyrovnání součásti pro přepracování, zatímco zůstává upnuta v obráběcím stroji. Výhody datového laserového skenování u obráběcího stroje také nabízejí výrobcům obráběcích strojů a jejich operátorům nové výkonné funkce:  

  • Vytváření barevných map, které identifikují odchylky porovnáním upnuté součásti se zdrojovým modelem CAD 
  • Měření povrchů volného tvaru až v pěti osách, což zaručuje, že lze měřit téměř každou oblast součásti 
  • Skenování součásti upnuté v obráběcím stroji, export souboru STL do CAD, vytvoření mračna bodů pro reverzní inženýrství, například pomocí softwaru REcreate společnosti Hexagon. 
  • Generování korekčních hodnot pomocí softwarového modulu „Best-Fit“, který lze načíst do řízení stroje pro automatické vyrovnání dílu.    

Nový balíček obsahuje bezdrátový skener, modulární software a RC-R-100 multisenzorový přijímač. Skener je uložen přímo v zásobníku nástrojů uvnitř CNC stroje a je automaticky upnut do vřetena bez jakéhokoli ručního zásahu.  

Hexagon spolupracuje hlavně se společnostmi zabývajícími se obráběcími stroji a umožňuje jim poskytovat přidanou hodnotu jejich zákazníkům. Poskytuje řešení, které lze použít na více strojích od různých výrobců obráběcích strojů. Laser je jen jedním z řady měřicích zařízení společnosti Hexagon, která proměňují obráběcí stroj od jakéhokoli dodavatele v multisenzorové zařízení. Například sondy, které mohou snímat teplotu obrobku nebo sondy, které měří tloušťku stěny. K tomu je možno skenovat povrch a tvar pomocí skeneru LS-R-4.8!  

Vše běží pouze s jedním přijímačem. Manuel Müller dodává, že bezdrátová technologie mezi jednotlivými měřícími jednotkami plynule přepíná: "Pracujeme s výrobci obráběcích strojů, kteří do svých strojů namontují několik senzorů, a ty lze jednoduše přepnout automaticky pro konkrétní aplikace v závislosti na programu, který uživatel používá."  

Konec

Kontakty:

Stewart Bint, Global Media Relations Officer (UK based)
Tel: +44 1189 756084
Email: stewart.bint@hexagon.com

Robin Wolstenholme (UK based)
Global Media Relations and Analyst Relations Manager
Phone: +44(0) 207 0686562
e-mail: robin.wolstenholme@hexagon.com

media.mi@hexagon.com

Hexagon
Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem voblasti řešení digitální reality, která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. Využíváme data kezvýšení efektivity, produktivity, kvality abezpečnosti v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, veřejném sektoru amobilitě.

Naše technologie formují ekosystémy související s výrobou a lidmi tak, aby byly stále více propojené a autonomní a zajistily tak škálovatelnou a udržitelnou budoucnost.

Divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon nabízí řešení, která využívají data zvývoje, konstrukce, výroby a metrologie takovým způsobem, aby byla výroba chytřejší a efektivnější. Další informace naleznete na hexagonmi.com. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) má zhruba  24,500 zaměstnanců v 50 zemích ačisté tržby přibližně 3,8 miliard eur. Více informací najdete na 5.4bn EUR. Více informací najdete na hexagon.com Sledujte nás na @HexagonAB.

How can we help?

Do you have a media enquiry or are in need of a visionary speaker? We're glad to help!