PC-DMIS CMM

PC-DMIS pro mostové a portálové SMS

Dotaz Na Produkt

PC-DMIS CMM

PC-DMIS CMM je špičkový software pro souřadnicové měřicí stroje, který po celém světě používá více než 70 000 uživatelů. Díky svým funkcím dovoluje měřit všechny možné součásti od jednoduchých, prizmatických dílů po ty nejsložitější díly v leteckém a automobilovém průmyslu.

PC-DMIS Pro

Základní balíček PC-DMIS CMM je vhodný, pokud nepotřebujete načítat CAD modely do svých měřicích programů.

PC-DMIS CAD

Umožňuje vytvářet programy a vyhodnocovat výsledky měření s plným využitím dat získaných z CAD modelu.

PC-DMIS CAD++

Sofistikované nástroje pro vysokorychlostní skenování, měření plechových dílů, vyrovnání dílů a řadu dalších úloh.

PC-DMIS CMM razí cestu k revoluci měření pomocí souřadnicových měřicích strojů. Je to první software pro souřadnicové měřicí stroje, který umožnil: 

  • Použití CAD modelů během procesu kontroly.
  • Přímé propojení CAD systémů a metrologického softwaru prostřednictvím technologie Direct CAD Interface (DCI).
  • Implementaci kompletní sady měřicích programů pro plechové díly, speciálně přizpůsobené pro automobilový průmysl.
  • Digitální simulaci měření v offline virtuálním prostředí SMS.
  • Snadné vyrovnání složitých profilových dílů pomocí průkopnické technologie iterativního vyrovnání.

Software PC-DMIS je standardní výbavou všech souřadnicových měřicích strojů Hexagon Manufacturing Intelligence včetně strojů prodávaných pod značkou Brown and Sharpe, C.E. Johansson, DEA, Hexagon Metrology Asia Pacific, Leitz, Poli, Romer, Romer Cimcore, Sheffield a Tesa. 

Software PC-DMIS je rovněž k dispozici v podobě retrofitovacího balíku, určeného k instalaci na většinu souřadnicových měřicích strojů jiných výrobců. Technologii PC-DMIS tak mohou využívat i uživatelé strojů, které nepochází od společnosti Hexagon. Hexagon Manufacturing Intelligence Services, součást společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence určená pro poprodejní zákaznickou podporu, má k dispozici řadu možností pro modernizaci stávajícího vybavení počínaje náhradou měřicího softwaru až po kompletní přestavbu stroje. 

Proto se PC-DMIS CMM dodává ve třech základních konfiguracích s volitelnými moduly určenými pro splnění specifických požadavků. PC-DMIS je také dostupný v offline verzi pro virtuální programování. Ve výrobním prostředí s vysokým objemem výroby, kde je čas vzácnou komoditou, je nutné maximalizovat čas, který stroje stráví měřením dílů. Programátoři SMS dnes provádí většinu programování dílů offline a stroje stráví většinu času měřením dílů. 


PC-DMIS Pro

PC-DMIS Pro

CAD model není zapotřebí
PC-DMIS Pro je pokročilý software pro souřadnicové měřicí stroje bez CADu. Pokud nepoužíváte při kontrole dílů soubory CAD, je pro vás tento software ideální volbou. PC-DMIS Pro představuje kompletní metrologický softwarový systém, který poskytuje výhody nejmodernějších možností měření, analýzy výsledků a tvorby měřicích reportů, aniž byste si museli zakoupit sadu pro načítání CAD modelů. 

Zjednodušení nastavení
Software PC-DMIS Pro je vybaven sadou výkonných programů „Quick Start“, která umožňuje rychlé fungování běžných operací. Software umožňuje snadnou kalibraci snímačů a vyrovnávání dílů. Díky technologii Probe and Go je vytváření programů online stejně jednoduché jako snímání bodů a ponechání PC-DMIS, aby určil, jaký díl se měří. S těmito nástroji skutečně využijete souřadnicový měřicí stroj k měření dílů a nikoli k přípravě měření.

Kompletní funkce
PC-DMIS Pro obsahuje všechny funkce, s výjimkou importu CAD modelu. Je vybaven robustní architekturou založenou na modelu COM, na intuitivním a konfigurovatelném grafickém uživatelském prostředí (GUI), kompletní sadě výkonných měřicích programů a úplné sadě funkcí pro tvorbu měřicích protokolů. Navíc má kompletní certifikaci PTB a NIST.

Průvodci
PC-DMIS Pro používá výkonné průvodce pro zjednodušení náročných úloh. Najít nejlepší způsob měření dílu nebo rozměrů může být obtížné a sada předdefinovaných programů tak usnadní některé nejsložitější úlohy. S pomocí průvodců se několika kliknutími myší vypořádáte s některými metrologickými problémy. 

Trvalá možnost upgradu
S postupnými změnami potřeb měření je nutné upgradovat i váš software. Jestliže musíte začít používat CAD modely při měření, upgrade je jednoduchý. PC-DMIS Pro je pro CAD připravený a jedinou potřebnou změnou je jednoduchá modifikace programu zámku portu. Nejlepší na tom je, že všechny stávající programy jsou kompatibilní pro měření dílů pomocí nového softwaru.


PC-DMIS CAD

PC-DMIS CADS PC-DMIS CAD je možné vytvářet měřicí programy využívající CAD modely pomocí libovolného typu modelu – od jednoduchých 2D výkresů po ty nejsložitější 3D modely. CAD data lze importovat a exportovat téměř v jakémkoli formátu a pracovat přímo s nativními CAD modely. Výkonné nástroje na bázi CAD navíc pomáhají vyvíjet a odlaďovat měřicí programy, čímž se doba jejich vytváření zkracuje až o 90%. 
 

PC-DMIS CAD extrahuje data dílu přímo z modelů. Vytváření měřicích programů se zjednoduší ukázáním a kliknutím na znaky na modelu součásti, které potřebujete změřit. Tím se eliminují chyby související s chybným zadáním dat nebo chybnou interpretací tištěných výkresů.

PC-DMIS přizpůsobuje využití CAD systémů pro oblast měření. To neznamená, že PC-DMIS CAD je CAD systém – jde o výkonný metrologický software, který zabudovává CAD do úloh spojených s kontrolou a vyhodnocením geometrií součástí. 

Software umožňuje graficky testovat a odlaďovat měřicí programy před spuštěním ve stroji. PC-DMIS CAD ukáže animaci dráhy sondy a umožňuje ji průběžně upravovat. Dále zahrnuje přesné kinematické modelování většiny souřadnicových měřicích strojů a při práci s pevnými modely automaticky detekuje kolize sondy s díly a upínacími prvky. 

PC-DMIS CAD podporuje nejrůznější protokoly pro propojení se systémy CAD. Mohou být neutrální, jako IGES nebo STEP, nebo se může jednat o nativní formáty CAD systémů, jako jsou UG či CATIA, anebo něco mezi, jako je DMIS. Ať je formát jakýkoli, PC-DMIS CAD má řešení, se kterým ho zvládne. 

Do základních balíčků jsou zabudovány různé procesory podporující uznávané standardní formáty jako je IGES, STEP a DMIS. Jako doplňky jsou dostupné překladače připravené na míru specifickým systémům CAD, například UG a CATIA. Pro nejnáročnější aplikace jsou k dispozici rozhraní DCI (Direct CAD Interface). Rozhraní DCI se propojují přímo s databází CADu a umožňují zákazníkům pracovat přímo s jejich modely ze softwaru PC-DMIS bez překladu. Žádný jiný metrologický software neposkytuje uživatelům v takové míře takovou univerzálnost a flexibilitu ohledně připojení ke CADu.
PC-DMIS CAD++

PCDMISCAD

PC-DMIS CAD++ podporuje nejnovější technologie a ty nejnáročnější aplikace. Měřicí technologie se rychle mění. Nová zařízení, aplikace a metody nepřetržitě ovlivňují způsob, jakým výrobci měří a vyhodnocují díly. Některé průmyslové obory mají kromě toho své vlastní jedinečné požadavky, které definují, jaké typy prvků měří, jak je měří a jak je vyhodnocují.

 

PC-DMIS CAD++ zvládá složité úlohy skenování a podporuje sofistikovaná skenovací zařízení. Nové technologie v oblasti měření pomocí sondy a otočného zápěstí se servopohonem mění způsob, jaký se díly měří. Ještě přednedávnem bylo obtížné shromáždit a vyhodnotit výsledky několika doteků na prvku. Nyní je možné naskenovat tentýž prvek a vygenerovat desetitisíce bodů, které mnohem lépe reprezentují skutečný vzhled. 

 

K tomu musí být software schopen zkalibrovat systém pro měření sondou, ovládat její pohyb a zpracovat ohromné množství dat. PC-DMIS CAD++ to zvládne vše. Díky úzké spolupráci s výrobci hardwaru a patřičným využitím prostředků softwarového inženýrství dokáže PC-DMIS CAD++ bezproblémově integrovat podporu celé řady skenovacích zařízení a metod. Rovněž drží krok s technologií, aby vás nadále podporoval, při vyvíjení vašich požadavků. 

 

PC-DMIS CAD++ rovněž přináší do hlavní sféry souřadnicových měřicích strojů bezkontaktní snímače. Lasery, kamery a podobná zařízení začínají revolučním způsobem měnit způsob měření a vyhodnocování výsledků. Tam, kde vysokorychlostní skenování generuje desetitisíce bodů, bezkontaktní sondy generují body v řádu milionů. PC-DMIS CAD++ poskytuje rozhraní pro komunikaci s laserovými skenovacími sondami a optickými zařízeními za účelem vyhodnocení výsledků skenování.

 

Dalším rysem je schopnost softwaru PC-DMIS CAD++ zkrátit složitá měření plechových dílů. Výrobci plechových dílů, zejména výrobci automobilů, čelí unikátní sadě požadavků na měření. Jejich díly se měří obtížně a musí se popasovat se zvláštními typy prvků a rozměrů. Aby vyhověl těmto nárokům, zahrnuje software komplexní knihovnu specifických programů pro plechy. K měření a vyhodnocení prvků jako jsou hranaté drážky a rohové body postačí jednoduše vyplnit požadované údaje v zobrazením „formuláři“. PC-DMIS CAD++ rovněž dokáže najít požadované prvky, pokud nejsou přesně tam, kde by měly být (což je obvyklý problém při kontrole plechových dílů). 

 

PC-DMIS CAD++ umožňuje použít ruční souřadnicové měřicí stroje v některých nejnáročnějších aplikacích, přestože jsou mechanicky jednodušší než CNC stroje.

Software downloads

Visit our dedicated Software Portal to access support documents and downloads of our latest software.