Přesné měření komponent automobilové převodovky

Vysoce přesné měření komponent převodovky a skříně převodovky pomocí sms GLOBAL S

Global S

Když technici a inženýři kvality měří komponenty převodovek, musí mít jistotu, že výsledky měření jsou vysoce přesné. Souřadnicový měřicí stroj (SMS) GLOBAL S s funkčním balíčkem Precision od společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence umožňuje vysoce přesná měření a poskytuje lepší povědomí o okolních podmínkách v okolí SMS.


Zpracování složitých geometrií prostřednictvím softwaru

Výrobci převodovek vyžadují speciální analýzu komponent převodovek. Například šikmozubá čelní kola používají šikmý design poskytující mnohem plynulejší a tišší provoz. Kvůli této šikmé konstrukci je vyžadováno přesné měření zubů ozubeného kola.

U ozubených kol je potřeba za účelem kontroly kvality ověřit více charakteristik, protože se musí otáčet nebo zabírat společně s dalšími ozubenými koly. Dnešní moderní metrologické softwarové balíky, jako je QUINDOS, nabízí tu nejpřesnější analýzu charakteristik, například chybu rozteče, evolventního ozubení a vedení. Po dokončení měření QUINDOS vytvoří zprávu popisující odchylky od rovné linie. Kromě měření známých ozubených kol dokáže software QUINDOS měřit neznámá ozubená kola nebo dokonce nástroje používané k frézování ozubených kol.

Softwary QUINDOS a PC-DMIS nabízí výrobcům ozubených kol a dalších komponent flexibilitu umožňující použít jeden systém pro všechny komponenty. Funkce Strategie měření v softwaru PC-DMIS používá zabudovanou inteligenci, která zajistí použití optimálních měřicích nástrojů v souladu s výrobními procesy a materiály. Integrovaný výběrový nástroj Geometrické tolerance a kótování (GD&T) poskytuje nejaktuálnější normy ASME a ISO, aby bylo zajištěno, že budou vždy použity dokonalé funkce, rozměry a referenční data.

Strukturovaný pro přesné měření

SMS GLOBAL S byl navržen tak, aby poskytoval vysoce přesná měření. Hliníkový rám poskytuje vynikající poměr pevnosti a hmotnosti, takže jde o ideální materiál pro výrobu mimořádně tuhých, ale současně lehkých konstrukcí.

Přesně obrobené rybinové vodicí drážky poskytují přesné vedení po celé dráze stroje, zatímco nosník TRICISION nabízí optimální poměr pevnosti a hmotnosti portálu, a tudíž vysokou přesnost a dlouhodobou stabilitu.SMS GLOBAL S využívají pokročilé metody kompenzace geometrie za účelem dosažení maximální přesnosti.  Pružné spoje a pokročilé firmwarové algoritmy patentované technologie Compass jsou schopné pohlcovat vibrace generované během vysokorychlostního skenování, takže stroj zůstává mimořádně přesný.

Pevná skenovací sonda zajišťuje úspěch

Při přesné kontrole komponent převodovky je klíčové shromáždění velkého počtu bodů. Použití skenovacích sond poskytuje větší množství dat, což má za následek spolehlivou analýzu měření. Pevná skenovací sonda HP-S-X5 zajišťuje vysokou opakovatelnost při současném snížení nejistoty měření. Snímač dokáže provádět jednobodové měření i kontinuální vysokorychlostní skenování dílů se složitou geometrií. Díky konstrukci pevné hlavy je snímač méně náchylný na vibrace, což ve výsledku zvyšuje přesnost systému.

Získejte kontrolu nad okolním prostředím SMS

Při umístění SMS do metrologické laboratoře nebo do krytu ve výrobním prostředí je pro získání přesných dat zcela zásadní mít kontrolu nad prostředím měření. Jakákoli fluktuace teploty, vlhkosti nebo vibrací může mít dopad na výsledky měření. S pomocí systému PULSE je dosaženo komplexního monitorování okolního prostředí. Když dojde v okolním prostředí k události, například ke změně změně teploty, vlhkosti nebo ke zvýšení vibrací, systém PULSE okamžitě odešle upozornění. Operátor tak rychle zjistí hlavní příčinu a dokáže reagovat na situaci. Se systémem PULSE si operátoři mohou být jistí, že výsledky měření jsou naprosto důvěryhodné a nedotčené okolními podmínkami.

V podobě kombinace konstrukčních prvků, vysoce přesných snímačů a softwarové platformy typu vše-v-jednom nabízí stroj GLOBAL S komplexní řešení pro vysoce přesné měření komponent převodovek.