Kontrola kvality ortopedických implantátů

Multisenzorové měření kyčelního kloubu, kolenního kloubu a diskové protézy.

Dynamika vývoje lékařského průmyslu takřka nemá obdoby v žádném jiném odvětví. Nové materiály, výrobní metody a optimalizované designy jsou motorem inovace v oblasti ortopedických implantátů pro kyčle, kolena a páteř. Tyto produkty jsou charakterizovány vysokou geometrickou přesností a kvalitou povrchu, dlouhou životností a biokompatibilitou. Pacientům to přináší výhody rychlého úspěšného hojení a spolehlivé dlouhodobé funkce.

Díky jejich flexibilitě jsou multisenzorové a optické souřadnicové měřicí stroje (SMS) od Hexagon Manufacturing Intelligence optimalizovány pro složitá geometrická měření, kompletní monitorování a bezchybnou dokumentaci, přičemž to vše je zcela zásadní pro kontrolu kvality komponent implantátů.


Větší efektivita a spolehlivost kontroly

Kompletní kontrola implantátů vyžaduje krátké měřicí cykly. Spolehlivě zdokumentovaná kontrola kvality je vyžadována, aby bylo možné ověřit výrobní procesy. Multisenzorové a optické měřicí stroje Hexagon Manufacturing Intelligence splňují tato kritéria optimalizace.
  • Velký počet měřených bodů je současně zaznamenán v zorném poli optického senzoru bez jakéhokoli kontaktu. Měření tímto způsobem nabízí značné výhody z hlediska rychlosti oproti konvenčnímu měření pomocí sondy.
  • Kombinace různých senzorů v jednom stroji umožňuje zaznamenávání všech charakteristik každého jednotlivého implantátu. Díky tomu je možné provádět rychlejší, komplexnější a spolehlivější vyhodnocení kvality.
  • Dvě nezávislé osy senzorů (Optiv Dual-Z) garantují dostupnost kontrolovaných charakteristik bez rizika kolize. Tím se zabrání vícenásobnému upínání a zkrátí se doba nastavení.
  • Dráhy průchodů vypočítané a vyhlazené prostřednictvím optimalizace dráhy a technologie FlyMode zvyšují kapacitu měření.
  • Koncepce dynamického stroje nabízí vysokou volumetrickou přesnost, vysoké rychlosti os a vysoké rychlosti měření pomocí sondy v režimu skenování. Tím se zvyšuje kapacita zpracování dílů a snižují se náklady na kontrolu.
  • Pomocí statistického balíku Q-DAS se statisticky vyhodnocují a dokumentují sady naměřených dat. Z hlediska zabezpečení dat je software kompatibilní s normami FDA a EU. Uživateli to přináší výhody rychlého poskytnutí klíčových indikátorů (určovaných v souladu s platnými normami) pro vyhodnocení a řízení výrobního procesu.

 

Měření implantátů kyčelních kloubů během jediného upnutí

Přesné sesazení kónického spojení mezi kulovou hlavicí a kyčelní stopkou, a také mezi kloubní jamkou a vložkou, je zvláště důležité pro fungování a bezpečnost implantátu.

Během jediného měřicího procesu se opticky zkontroluje kuželový tvar kyčelní stopky. Charakteristické rysy podstatné z hlediska funkce zahrnují úhel a průměr kužele, rovnost linie povrchu kužele a kontaktní délku mezi kuželem střední části a kulovou hlavicí. Kromě toho lze dotykově měřit kulatost průřezu kužele.

Aby bylo možné určit tvar kloubní jamky a vložky, zaznamenají se pomocí dotykového skenování individuální 2D čárové profily a kulatost. Tolerance čárového profilu se kontroluje porovnáním naskenovaného obrysu s CAD modelem. Pomocí dotykového skenování se určí rozměrová přesnost kulové hlavice kontrolou odchylek kulatosti od ideálního geometrického tvaru.

Bezkontaktní skenování kolenního kloubu a diskové protézy

Kinematika kolenního kloubu a diskové protézy je komplexní. Dokonale shodné geometrie povrchů kloubového spoje maximalizují manévrovací možnosti. Měřicí úloha sestává
z použití chromatického snímače s bílým světlem (CWS) k bezkontaktnímu měření různých funkčních povrchů. Princip měření snímače umožňuje rovněž použití u vysoce lesklých a zrcadlově vyleštěných povrchů. Cyklické provádění v softwaru PC-DMIS umožňuje opakované spuštění naprogramované dráhy skenování. Výsledný mrak bodů s vysokým rozlišením tvoří základ pro rychlé porovnání aktuálního stavu s cílovou hodnotou, tj. geometrie povrchu implantátu s daty CADu. Pokud jsou úlohy zadávání, například programování cyklů, prováděny offline, produktivitu měřicího stroje lze ještě zvýšit.