Od Jednoho Stroje K Dalšímu

Köppel AG - Švýcarsko

„Poprvé je to vždy nejtěžší.“ Tato fráze obzvláště platí, když začnete používat automatizované měřicí technologie. Co skutečně potřebujete je kvalifikovaný partner a snadno použitelný měřicí systém. Díky společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence a měřicímu stroji TIGO SF získal smluvní výrobce Köppel AG ze švýcarského Bernecku obojí.

Pro společnost, která vždy prováděla měření ručně pomocí výškoměrů, mikrometrů a podobně, představuje krok směrem k automatizovaným měřicím technologiím velkou změnu. Ovšem pokud máte jasně formulovanou pracovní náplň (jako v případě Köppel AG), rozhodování bude mnohem snadnější. „Našimi prioritami byl snadno použitelný hardware a software a možnost použít stroj ve výrobě. Proto byl náš postup velmi přímý od výrobního stroje k měřicímu stroji,“ vzpomíná generální ředitel Marcel Köppel. Výroba musí během procesu měření pokračovat a veškeré nezbytné korekce musí být provedeny hned po zjištění výsledků měření. V neposlední řadě výroba neměla zájem o „no-name produkt“.

Komplexní porovnáníBěhem procesu nákupu provedla společnost Köppel AG intenzivní průzkum produktů od tří vedoucích poskytovatelů měřicích strojů. Každý poskytovatel dostal zadání úlohy včetně stručné instrukce: postup má být „stisknout tlačítko, provést měření, získat výsledky,“. Nakonec to byla společnost Hexagon Manufacturing Intelligence, která nabídla nejzajímavější kompletní balík v podobě TIGO SF: „Jeho určení pro použití v dílnách, flexibilita stroje, rychlost dodání, skvělý poměr cena/výkon a snadná obsluha jasně hovořily ve prospěch stroje TIGO SF. Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence také zorganizovala návštěvu u jednoho ze svých klientů, kde nám měřicí technici sdělili své zkušenosti se strojem – a tento moment podpořil naše rozhodnutí,“ říká Köppel.

Souřadnicový měřicí stroj (SMS) TIGO SF je přesný, kompaktní a speciálně navržený pro použití ve výrobě. Jeho silné stránky se projeví zejména u širokého spektra malých a středně velkých obrobků ze všech průmyslových oborů, kde výroba vyžaduje maximální přesnost. S měřicím rozsahem 500 x 580 x 500 mm (X/Y/Z) se jedná o nejpřesnější SMS pro výrobní prostředí v dané třídě. „Ale nejdůležitější je, že TIGO SF nabízí nový přístup k použití měřicích strojů ve výrobě. Uprostřed tohoto přístupu se nachází provozní koncepce softwaru PC-DMIS CAD a doplňku Operator Interface. Grafické uživatelské rozhraní je tvořeno srozumitelnými grafickými prvky a příkazy, které tvoří ideální základ intuitivních měřicích procesů. Dobře známý software pro měření PC-DMIS je také k dispozici pro náročnější aplikace,“ říká Sandro Sorgon, Sales and Marketing Manager ve společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence Švýcarsko.


Jednoduchý provoz

Stroj TIGO SF byl společnosti Köppel AG dodán v září 2014. Od té doby prokazuje svůj přínos pro výrobu při každodenním použití. Částečně i díky volitelnému zásobníku sond, který nabízí neuvěřitelnou flexibilitu při měření diamantových vrtáků korunek (DDB). Software PC-DMIS CAD se také osvědčil díky svému snadnému použití. Doplněk Operator Interface umožňuje, aby deset pracovníků výroby, kteří ovládají výrobní stroje po zbytek doby, provádělo bez problémů měření vrtáků. Programy vytváří dva měřicí technici z dílny.

Marcel Köppel nás provedl měřicím procesem: „Uživatel upne měřenou součást pomocí interně vyrobeného magnetického upínacího přípravku a vybere ji na dotykovém displeji, buď ze seznamu fotografií, nebo podle čísla položky. Stiskne tlačítko start a příslušné body se automaticky změří. Na displeji se zobrazí, zda je výsledek měření dobrý nebo špatný.“ Je to vyznačeno barevně: červeně nebo zeleně. V případě červeného výsledku se na výkresu zobrazí prvek, který je mimo tolerance. To je ovšem výjimečný případ, protože software také sleduje, jak se vyvíjí naměřené hodnoty. Pokud se hodnota pohybuje směrem k červené oblasti, operátor výrobního stroje může provést úpravy tak, aby se další díly nacházely ve středu tolerance. Tím se výrazně snižuje množství zmetků.


Celá řada výhod

Měřicí stroj od společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence poskytuje výrobě další významné snížení nákladů, protože již nadále nevyžaduje služby nedalekého poskytovatele služeb měření: „To znamená, že se nám investice do stroje TIGO SF vrátila za pouhých devět měsíců! Nesmíte zapomenout na čas, který zabere přeprava dílu k poskytovateli služeb a související prostoj výrobního stroje,“ vysvětluje Marcel Köppel. „Dále si musíte uvědomit, že pracujeme v třísměnném provozu od 22 hodin v neděli do 5 hodin v sobotu. Přirozeně to znamená, že poskytovatel služeb měření není během této doby nepřetržitě k dispozici...“ 

Měřicí stroj od společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence poskytuje výrobě další významné snížení nákladů, protože již nadále nevyžaduje služby nedalekého poskytovatele služeb měření: „To znamená, že se nám investice do stroje TIGO SF vrátila za pouhých devět měsíců! Nesmíte zapomenout na čas, který zabere přeprava dílu k poskytovateli služeb a související prostoj výrobního stroje,“ vysvětluje Marcel Köppel. „Dále si musíte uvědomit, že pracujeme v třísměnném provozu od 22 hodin v neděli do 5 hodin v sobotu. Přirozeně to znamená, že poskytovatel služeb měření není během této doby nepřetržitě k dispozici...“ 


Pozitivní závěr 

U diamantových vrtáků probíhá měření dílů při náběhu výrobního stroje a potom u každého desátého vyrobeného dílu. Nicméně v budoucnu výroba plánuje používat stroj od společnosti Hexagon k měření všech dílů a bude schopna dlouhodobě ukládat měřicí reporty a programy, takže je bude možné kdykoli znovu využít. Protože je stroj TIGO SF „otevřený“ pro vkládání dílů ze tří stran, existuje také možnost měřit větší komponenty v celcích. V současnosti je však hlavním cílem společnosti Köppel AG získat větší dovednosti při používání měřicího stroje a dokázat využít jeho potenciál lepším a univerzálnějším způsobem.

Rychlá podpora v případě dotazů a programy vytvořené společně s odborníky z Hexagon Manufacturing Intelligence během školení jsou klíčové faktory, díky nimž dílna hodnotí službu jako velmi dobrou. Programy měly ten efekt, že stroj TIGO SF v Bernecku byl okamžitě na 100% připraven k provozu. To rovněž vedlo k pozitivnímu závěru: „Dosáhli jsme našeho zásadního cíle automatizovat měření většiny diamantových vrtáků a tím zefektivnit jejich výrobu. Byli jsme schopni výrazně zredukovat chybovost ve srovnání s předchozímručním měřením,“ uzavírá Marcel Köppel.„Pro nás představuje TIGO SF přidanou hodnotu pro naše zaměstnance, naše zákazníky a samozřejmě naši společnost, Köppel AG, díky zvýšení produktivity, minimalizaci zmetků a rychlé návratnosti investice. Měřicí stroj od společnosti Hexagon Manufacturing Intelligence rozhodně splnili naše očekávání.“