Použití SMS pro kontrolu ozubených kol

Jaké jsou výhody použití SMS pro kontrolu ozubených kol a jaké typy ozubených kol lze kontrolovat?

Ozubená kola byla vždy vysoce specializovanou oblastí kontroly. Vzhledem ke specializovaným výpočtům specifickým pro geometrii ozubených kol měli obvykle i ti nejschopnější kontroloři problémy s detaily matematiky geometrie ozubených kol. Tradičně se k identifikaci výrobních problémů používal specializovaný hardware pro kontrolu ozubených kol, který je nesmírně drahý. Schopnost automatizovat kontrolu ozubených kol pomocí SMS, flexibilnějšího a relativně levného vybavení, přináší možnost provádět kontrolu ozubených kol téměř v jakékoli dílně. Další výhodou je, že mnohé dílny již vlastní automatické SMS, což znamená, že kontrola ozubených kol přináší nové využití stávajícího nástroje. SMS Brown & Sharpe Global jsou vhodné pro spuštění softwarového modulu PC-DMIS Gear. Některé typy ozubených kol je také možné měřit pomocí automatického optického kontrolního systému, např. řady optických systémů Optiv od Hexagon Metrology, rovněž vybavených softwarem PC-DMIS a modulem pro kontrolu ozubených kol.

Kontrola ozubených kol pomocí SMS

Existuje několik typů ozubených kol, se kterými je možné pracovat s kontrolním softwarem pro ozubená kola PC-DMIS. Patří mezi ně rovná čelní ozubená kola, spirálovitá čelní ozubená kola, rovná kuželová soukolí a spirálovitá kuželová soukolí. Každé má své vlastní jedinečné definice, vyhrazené algoritmy, kontrolní požadavky a výkazovou grafiku. Kontrolní software PC-DMIS je zvládne všechny. Podobně jako u konvenčních obrobků je možné ozubená kola upevnit, vyrovnat a kontrolovat na pracovním stole SMS. Je možné je kontrolovat pomocí konvenční dotykové sondy, modernějších analogových skenovacích hlav a potenciálně dokonce pomocí optických sond pro určité typy ozubených kol. To umožňuje provést kontrolu bez použití nákladných upínacích prvků, hardwaru nebo snímačů.

Software pro kontrolu ozubených kol má přehledné uživatelské rozhraní, které usnadňuje zadávání dat ve specifických vlastnostech ozubeného kola, např. počet zubů, střední průměr, úhel stoupání šroubovice a podobně. Po dokončení a krátkém vyrovnání je možné ozubené kolo během několika minut automaticky zkontrolovat a vytvořit zprávu. Software zvládne i částečnou geometrii ozubeného kola a dokonce přeskočí zuby v případě poškození kola. Podobně jako základní balík umožňuje PC-DMIS Gear provádět kontrolu ozubených kol ve více dílnách za zlomek ceny, kterou stála kontrola ozubených kol v minulosti.

Přečtěte si vice informací o software PC-DMIS Gear.

Přečtěte si vice informací o SMS, vhodných pro inspekci ozubených kol.

Přečtěte si vice informací o Multisenzorických a optických systémech, vhodných pro kontrolu ozubených kol.