Kontrola kvality komponent elektromotorů

Optické měření plechů rotoru a statoru.

Požadavky na komponenty hnacích ústrojí se neustále vyvíjejí, zčásti kvůli rychlému pokroku v oblasti elektromobility. V mnoha aplikacích je důležité optimalizovat elektromotor z hlediska účinnosti, kvality a nákladů. Požadují se nové koncepce motorů a mimořádně důležité jsou svazky plechů rotoru sestavené z jednotlivých plechů z elektrotechnické oceli, protože mají rozhodující vliv na dosažitelnou účinnost elektromotoru.

Díly vyráběné těmito novými výrobními postupy, například segmentované svazky plechů, ze kterých se následně sestavuje kompletní stator nebo rotor, vyžadují pro výrobu optickou měřicí technologii která splní náročné požadavky na měření.

Požadavky aplikace

Optical-Measurement-of-Rotor-and-Stator-Laminations Při výrobě jednotlivých plechů je nutné opakovaně dodržet specifikované tolerance, aby bylo zajištěno optimální zakomponování do svazku s požadovanými elektrickými, magnetickými a mechanickými vlastnostmi. Pozici a orientaci plechu v rámci zpracovávaného objemu lze definovat buď ručně, nebo automaticky pomocí speciální softwarové funkce, například vyrovnání PC-DMIS BestFit. Rozměrové, tvarové a poziční tolerance prvků, jako jsou otvory v pleších, je možné měřit opticky. Kontrola a vyhodnocení plechů zahrnuje měření vnějších obrysů profilů pomocí režimu softwaru PC-DMIS pro skenování tvarů „Auto Profile 2D“, což je proces, který je možné cyklicky opakovat pro paletizované díly.

Výběr správného řešení

Stroj, který dokáže zpracovat maximální počet dílů během jednoho automatizovaného cyklu, přinese významné časové úspory. Prakticky orientované souřadnicové měřicí stroje (SMS) s velkou měřicí základnou jako jsou SMS Optiv Classic 8102 a Optiv Classic 12152 od Hexagon Manufacturing Intelligence představují ideální řešení. Stroje připravené pro rychlou, automatizovanou 2D kontrolu velkých nebo paletizovaných dílů, například plechů, blízko k výrobě, zkracují prostoje mezi výměnou palet, což má za následek zvýšení celkového výkonu kontroly.

Mimořádně důležité je mít k dispozici správný software pro úkoly měření paletizovaných dílů, aby bylo možné dosáhnout vysoké kapacity s přesnými a spolehlivými výsledky. Software se speciálními funkcemi pro extrahování rozměrových dat a dat tolerancí, jako je PC-DMIS CAD, automaticky komunikuje během vytváření měřicí sekvence s CAD daty extrahovanými z importovaného výkresu. Tím se minimalizuje možnost chyb zadání a interpretace a zjednodušuje se proces měření. Měřené body obrysů plechů se zachytí pomocí optického snímače v režimu skenování a porovnají se s dříve pořízenými 2D CAD daty, aby se vyhodnotily charakteristiky tvaru a pozice. Pro optimální porovnání měření s nominálními CAD daty poskytuje software PC-DMIS CAD výkonné programy BestFit. Výsledky jsou zdokumentovány v protokolech kontroly a přeneseny do propojeného CAQ (computer-aided quality) systému k dalšímu vyhodnocení.

PC-DMIS-Operator-Interface Volitelné rozhraní PC-DMIS Operator Interface (OI) doplňuje systémové řešení pro kontrolu kvality v těsné blízkosti výroby. Softwarový modul umožňuje operátorovi spouštět předdefinované měřicí programy v samostatném, vícenásobném nebo paletizačním režimu klepnutím myší nebo pomocí čtečky čárových kódů. Navádění uživatele na správné upnutí je zobrazeno v podobě obrázku dílu nebo palety na měřicím stole s možností odebrat prázdná upínací místa v paletizačním režimu klepnutím myší. Rozměrová přesnost měřených dílů se na konci cyklu zobrazuje s jednoduchou symbolikou dobrý-špatný.

Souřadnicové měřicí stroje Optiv Classic 8102 a Optiv Classic 12152 poskytují ideální základ pro zvýšení účinnosti optické kontroly velkých nebo paletizovaných dílů. Široká měřicí plocha je snadno přístupná ručně nebo robotem a umožňuje volitelné automatizované podávání palet, což dále zvyšuje kapacitu. Tyto SMS dokonale přizpůsobené využití softwaru PC-DMIS CAD a rozhraní PC-DMIS OI umožňují uživatelům přesně a účinné kontrolovat velké počty paletizovaných prizmatických dílů v jednom měřicím cyklu, čímž se zvyšuje výkon kontroly a současně se snižuje riziko lidské chyby.