Účinná kontrola dílů šroubových kompresorů

Maximalizace Výkonnosti u Složitých Sestav Rotorů

Image of GLOBAL Advantage product

Po šroubových kompresorech, které jsou jedny z nejrozšířenějších modelů vzduchových kompresorů na trhu, je velká poptávka. Vzhledem k přísným tolerancím tyto díly vyžadují takovou kontrolu, která zajistí jak vysokou přesnost, tak co nejvyšší rychlost skenování a tudíž i maximální kapacitu zpracování.

Šroubové kompresory, fungující jako výtlačné čerpadlo, jsou určeny pro nepřetržitý provoz. Používají dva společně zabírající rotory, které kompresorem protlačují stabilní, kontinuální proud vzduchu a vytvářejí tlak s vysokou účinností a malou hlučností.

Šroubové kompresory jsou základním zdrojem výkonu v leteckém a automobilovém průmyslu, při výrobě elektřiny a v dalších průmyslových oblastech. Ve výrobě se stlačený vzduch často používá pro řezací a svářecí vybavení, vysouvání dílů z výrobních forem, pískování a dokončovací obrábění kovů a v řadě dalších operací. Jelikož je na této technologii závislá celá řada dalších operací, pro výrobce šroubových kompresorů je zajištění kvality jejich konstrukce naprostou prioritou.

Účinnost šroubových kompresorů se opírá o vysoce přesné světlosti – mezi samotnými rotory a mezi rotory a skříní kompresoru. Interní vůle musí být co nejmenší, aby se maximalizovala komprese a účinnost. Současně musí být zajištěno, že mezi rotory nedojde k žádnému kontaktu. Nesprávně změřený výstupní otvor by měl za následek nedostatečnou nebo nadměrnou kompresi a tím by se zvýšila spotřeba energie kvůli plynu protlačovanému skrz oka rotoru. 


Maximální efektivita skenování

Platforma souřadnicových měřicích strojů GLOBAL S umožňuje zákazníkům zvolit nejdůležitější faktor své produktivity a efektivně se tak zaměřit na cíle kontroly. Řada nástrojů a technologií dodávaná společně s funkčním balíčkem Throughput dělá ze stroje Global S ideálně nakonfigurovaný stroj pro výrobce šroubových kompresorů.

Technologie Compass maximalizuje rychlé skenování s vysokou přesností. Tato technologie používá pružné spoje mezi hnacím systémem a rámem a firmwarové algoritmy výrazně snižující dopad vibrací na naměřená data během vysokorychlostního skenování. Funkce Fly2 Mode rovněž zvyšuje efektivitu automatickým vypočítáním a vygenerováním nejefektivnějších drah mezi měřenými body, čímž se zkracuje doba měření. 

Sada dostupných snímačů optimalizuje stroj GLOBAL S pro měření různých komponent šroubového kompresoru. Skenovací sonda HP-S-X1 s indexovatelnou otočnou hlavou HH-AS8-T2.5 nabízí flexibilitu pro různé části šroubového kompresoru, protože indexovatelná hlava umožňuje natočit skenovací sondu ve směru kolmém k měřenému objektu. Vedle své všestrannosti a přesnosti stroj zvyšuje efektivitu měření pomocí kontinuálního skenování. 


Úspora času pomocí správného softwaru

Funkční balíček Throughput zahrnuje měřicí software PC-DMIS, dokonalý nástroj pro zajištění přesnosti a výkonnosti požadované pro kontrolu šroubových kompresorů. Funkce QuickScan zkracuje dobu vytváření měřicího programu až o 90 %, zatímco aplikace INSPECT zvyšuje kapacitu zpracování tím, že umožňuje uživatelům spouštět složité kontroly, aniž by museli spustit software PC-DMIS. Aby se optimalizovalo prostředí masové výroby, nabízí software PC-DMIS upozornění na stav stroje, díky kterému se může obsluha zaměřit na jiné úkoly než je sledování SMS. Pro stroj GLOBAL S je také k dispozici informační signalizace poskytující vizuální kontrolu stavu stroje.

Souhrnně řečeno, kombinace pokročilých řešení ve funkčním balíčku Throughput stroje GLOBAL S výrazně zkracuje doby měření, zvyšuje produktivitu a poskytuje příležitosti pro další vylepšení kontroly, například paletizaci nebo automatizaci měření.