Elektrik motoru bileşenlerinin kalite güvencesi

Rotor ve stator laminasyonlarinin optik ölçümü.

Elektro-mobilite uygulamalarının hızlı ilerleyişi sayesinde güç aktarım bileşenlerinin gereklilikleri de evrim geçirmektedir. Birçok uygulamada elektrik motorunu verim, kalite ve maliyet açısından optimize etmek önemlidir. Yeni motor konseptleri gerekir ve münferit elektrikli çelik laminasyonlardan oluşan rotor laminasyon yığınları oldukça önemlidir çünkü elektrik motorunun erişilebilir veriminde belirleyici bir etkiye sahiptirler.

İmalat yöntemindeki bu yeni yaklaşımlarla üretilen parçalar, örneğin sonradan tam bir stator veya rotor olarak montaj edilmiş bölünmüş laminasyon yığınları, zorlayıcı metroloji gereksinimlerini karşılayan optik üretim ölçüm teknolojisini gerektirir.

Uygulama gereksinimleri

Münferit laminasyon plakalarının imalatında belirtilen toleranslar, gereken elektrik, manyetik ve mekanik özelliklerle bir ikte laminasyon plakasına optimum bağlanma için Optical-Measurement-of-Rotor-and-Stator-Laminationstekrar edilebilir bir şekilde sağlanmalıdır. Çalışma hacmi içerisinde laminasyon plakasının pozisyonu ve yönü, PC-DMIS BestFit hizalaması gibi özel bir yazılım kullanılarak elle veya otomatik belirlenebilir. Laminasyon plakalarındaki delikler gibi boyut, şekil ve konum toleransları optik olarak ölçülebilir. Laminasyonların denetimi ve değerlendirilmesi, paletli parçalar için bir döngünün tekrarlanabilen bir süreç olarak PC-DMIS kontur tarama modu 'Auto Profile 2B' ile dış konturları üzerinden profil ölçümlerini içerir.

Doğru çözümü seçme

Bir otomatik döngü içerisinde mümkün oldukça fazla sayıda parçası işleyen bir cihaz azımsanmayacak derecede zamandan tasarruf sağlar. Hexagon Manufacturing Intelligence'dan Optiv Classic 8102 ve Optiv Classic 12152 gibi geniş ölçüm tabanına sahip pratiğe yönelik koordinat ölçüm cihazları (CMM) ideal çözümdür. Üretime yakın laminasyon grupları gibi geniş ve paletli parçaların hızlı, otomatik 2B denetimini yürütmek üzere üretilen bu seri, toplam denetim performansının artması ile sonuçlanan palet değişimi sırasındaki duruş süresini azaltır.

Kesin ve güvenilir sonuçlarla birlikte yüksek iş üretim hacmi sağlamak için paletli ölçüm görevlerini gerçekleştirecek doğru yazılıma sahip olmak önceliklidir. PC-DMIS CAD gibi özel boyut ve tolerans verisi çıkarma özelliklerine sahip bir yazılım, ölçüm dizisinin oluşturulması sırasında aktarılan çizimden otomatik olarak çıkarılan CAD verileri ile etkileşir. Bu girdi ve yorumlama hatalarının olasılığını en aza indirir ve ölçüm işlemini kolaylaştırır. Laminasyon konturları ölçüm noktaları tarama modunda optik sensör tarafından yakalanır ve biçim ve pozisyon özelliklerini değerlendirmek üzere daha önceden toplanmış 2B CAD verileri ile karşılaştırılır. Ölçülen verinin nominal CAD verilerine optimum uyması için PC-DMIS CAD güçlü BestFit rutinlerini sağlar. Sonuçlar deneyim protokollerinde belgelenir ve ileri değerlendirmeler için bağlı bir bilgisayar destekli kalite (CAQ) sistemine aktarılır.

PC-DMIS-Operator-InterfaceOpsiyonel PC-DMIS Kullanıcı Arayüzü (OI), üretime yakın bir kalite denetimi için sistem çözümünü bütünler. Yazılım modülü kullanıcının, tek bir fare tıklaması veya barkod okuyucusu ile tekli, çoklu veya paletli çalışma modunda önceden tanımlanmış ölçüm rutinlerini başlatmasına olanak sağlar. Doğru kenetleme için kullanıcı yönlendirilerek tek bir fare tıklaması ile paletli çalışma sırasında boş kenetleme alanlarını kaldırma seçeneği ile ölçüm tablası üzerinde paletin veya parçanın bir görsel temsili görüntülenir. Ölçülen parçaların boyutsal hassasiyetleri döngünün sonunda basit iyi-kötü işaretleri ile görüntülenir.

Optiv Classic 8102 ve Optiv Classic 12152 koordinat ölçüm cihazları, geniş veya paletli optik laminasyon denetiminin verimini artırmak için ideal bir temel sağlar.

Geniş ölçüm alanına elle veya robot ile kolayca erişim üretilen işin hacmini daha da artırmak için opsiyonel otomatik paletli yüklemeye olanak sağlar. PC-DMIS CAD ve PC-DMIS OI ile kullanılmak üzere mükemmel uyum sağlayan bu CMM’ler, insan hatası riskini azaltırken denetim performansını artırarak kullanıcıların tek bir ölçüm döngüsünde büyük sayıdaki paletli prizmatik parçaları hassas ve verimli bir şekilde denetlemesine olanak sağlar.