Kwaliteitsbewaking vancomponenten voor elektrische motoren

Optische meting van rotor- en statorlamelleringen.

Contact opnemen

De eisen voor aandrijflijncomponenten gaan voortdurend vooruit, mede dankzij de snelle ontwikkeling van elektrische voertuigen. In veel applicaties is het belangrijk om de elektrische motor te optimaliseren op het gebied van rendement, kwaliteit en kosten. Er zijn nieuwe motorconcepten nodig en bijzonder belangrijk is de lamellering van de rotor die is opgebouwd uit afzonderlijke elektrische stalen lamellen. Deze hebben een beslissende invloed op het rendement dat kan worden behaald met een elektrische motor.

Onderdelen geproduceerd volgens deze nieuwe benadering in fabricage, bijvoorbeeld gesegmenteerde lamelleringen die worden opgebouwd tot een volledige stator of rotor, vereisen optische meettechnologie die voldoet aan de strengste metrologische eisen.

Applicatievereisten

Optical-Measurement-of-Rotor-and-Stator-Laminations Bij de fabricage van de afzonderlijke lamellen moeten de gespecificeerde toleranties op een reproduceerbare manier worden bereikt om in een lamellering een optimale binding te garanderen met de vereiste elektrische, magnetische en mechanische eigenschappen. De plaats en oriëntering van een lamel binnen het werkvolume kan ofwel handmatig of automatisch worden bepaald met behulp van speciale software, zoals PC-DMIS BestFit Alignment. Dimensionele, vorm- en plaatstoleranties van kenmerken zoals gaten in lamellen kunnen optisch worden gemeten. Inspectie en evaluatie van de lamelleringen bestaan uit profielmetingen op de buitenste omtrek met PC-DMIS in de contourscanmodus ‘Auto Profile 2D’, een proces dat voor gepalletiseerde onderdelen geautomatiseerd kan worden in een lus.

De juiste oplossing kiezen

Een machine die binnen één automatische cyclus zoveel mogelijk onderdelen kan verwerken, zou een aanzienlijke hoeveelheid tijd besparen. Op de praktijkgerichte coördinatenmeetmachines (CMM's) met een grote meetbasis, zoals de Optiv Classic 8102 en Optiv Classic 12152 CMM's van Hexagon Manufacturing Intelligence zijn de ideale oplossing. Deze machines zijn gebouwd voor snelle, geautomatiseerde 2D inspectie van grote en gepalletiseerde onderdelen, zoals lamineringsbatches die gereed staan voor productie. Ze verminderen de downtime tussen palletwisseling, waardoor de algehele inspectieprestaties flink toenemen.

Het hebben van de juiste software voor het uitvoeren van de gepalletiseerde meettaken is essentieel voor het bereiken van een hoge doorvoersnelheid met nauwkeurige en betrouwbare resultaten. Software met speciale importeeropties voor afmetingen en toleranties, zoals PC-DMIS CAD, werkt met CAD-data die automatisch uit de geïmporteerde tekening is gehaald tijdens het aanmaken van de meetserie. Dit minimaliseert de mogelijkheid op invoer- en interpretatiefouten en stroomlijnt het meetproces. Meetpunten van lamelleringscontouren worden vastgelegd met de optische sensor in scanmodus en vergeleken met de 2D CAD- data die eerder is verzameld bij het evalueren van de vorm- en 
plaatseigenschappen. PC-DMIS CAD bevat krachtige BestFit- routines voor een optimale fit tussen de gemeten en nominale CAD- data. Resultaten worden gedocumenteerd in inspectieprotocollen en overgedragen naar een aangesloten Computer Aided Quality (CAQ)- systeem voor verdere evaluatie.

De optionele PC-DMIS Operator Interface (OI) maakt het systeem voor productierijpe kwaliteitsinspectie compleet. Met de softwaremodule kan de operator met een muisklik of barcodelezer een vooraf gedefinieerde meetroutine starten in single-, multiple- of pallet-modus. Voor de juiste inklemming van het onderdeel of de pallet op de meettafel wordt een afbeelding weergegeven ter ondersteuning van de gebruiker. Hierbij is de optie aanwezig om met een muisklik lege tussenruimtes bij het inklemmen tijdens een pallet-run te verwijderen. De dimensionele nauwkeurigheid van de gemeten onderdelen wordt aan het eind van de cyclus weergegeven met simpele goed-foutsymbolen.

PC-DMIS-Operator-Interface De Optiv Classic 8102 en Optiv Classic 12152 coördinatenmeetmachines vormen de optimale basis voor het efficiënter maken van de optische inspectie van grote en gepalletiseerde lamelleringen. Het brede meetgebied is goed toegankelijk voor mens en robot, waardoor optioneel ook geautomatiseerde palletlading mogelijk wordt voor een nog hogere doorvoersnelheid. Deze CMM's zijn perfect geschikt voor gebruik met PC-DMIS CAD en PC-DMIS OI en stellen de gebruiker in staat om nauwkeurig en efficiënt grote aantallen gepalletiseerde prismatische onderdelen te inspecteren in een enkele meetcyclus, wat de inspectieprestaties vergroot en de kans op menselijke fouten verkleint.