Hexagon inleder prioriterat leverantörssamarbete med ITER

Enligt ett nytt avtal kommer ett storskaligt kärnfusionsprojekt i Frankrike prioritera Hexagon-teknik.

Hexagon inleder prioriterat leverantörssamarbete med ITER

Hexagon har idag informerat om ett nytt prioriterat leverantörsavtal med det välrenommerade ITER-kärnfusionsforskningsprojektet som har sin bas i södra Frankrike. Enligt avtalet blir Hexagons Manufacturing Intelligence division formellt huvudaktören för mätsupport för projektet när det kommer till det viktiga sammanfogningsstadiet. Ett huvudfokus i det nya avtalet blir det fortsatta tillhandahållandet av Absolute Tracker-system och supportexpertis via ett team med dedikerade lokala ingenjörer som är kopplade till Manufacturing Intelligence. Ett stort utbud av övriga mätenheter förväntas falla under det nya avtalet, tillsammans med lösningar från andra Hexagon-divisioner som kan hantera de nya utmaningar som uppstår under de kommande åren av världens största fusionslabb.

ITER-projektteamen använder redan Hexagons mätteknik i en mängd olika användningsområden, och många projektentreprenörer från hela världen har också valt att använda maskin- och programvara från Hexagon som en del av sin involvering i projektet. Det här nya kontraktet representerar en formalisering av en historia av samarbete mellan Hexagon och ITER som går tillbaka till projektets början för över tio år sedan. Sammansättningsfasen av ITER-projektet kommer att pågå i cirka sju år, och miljontals delar kommer att sättas samman, vilket ytterligare ökar projektets krav på avancerad mätteknik.

Till exempel kräver de storskaliga komponenterna som ingår i ITER-projektet en exakt justering när de sammanförs. ITER-teamet uppnår detta med ett permanent installerat tredimensionellt koordinatsystem av ”målnästen” och instrumentstationer som har en exakt beräknad geometri – Tokamak Global Coordinate System (TGCS). Sfäriska retroreflektorer som är placerade i dessa nästen kan nås med lasertrackers från många olika platser, och resultatet blir att installationsentreprenörerna kan använda nätverket för att justera komponenter med submillimeterprecision.

”Från vilken plats som helst på Tokamak-anläggningen kan koordinatsystemet nås genom att man mäter ett litet antal referenspunkter lokalt i mätuppgiften. Det här är kraftfullt – och absolut nödvändigt – verktyg för våra installationsentreprenörer”, säger Dave Wilson, metrologigruppchef på maskinkonstruktionsavdelningen på ITER.

ITER-teamen använder också Hexagons stora utbud av laser tracker-tekniker för kvalitetskontroll av komponenter, som ser till att nya delar har tillverkats och konstruerats enligt designen, i de fina toleranser som krävs av en experimentell fusionsreaktor. För stora komponenter som den nedre kryostatcylindern som utvärderades efter sammansättningen 2019 kan denna inspektion inbegripa användningen av 3D-mätfunktioner för Hexagons Absolute Tracker, för referens, samt 6DoF-mätfunktionen, med handhållna laser scanners som Leica Absolute Scanner LAS.

”Enkelt uttryckt är avancerad laser trackerteknik en hörnsten i ITER-projektet”, säger Dave Wilson på ITER. ”Felmarginalerna i genereringen av kärnfusionkraft är mycket liten, vilket innebär att vi behöver det allra bästa när det gäller våra metrologiska undersökningar. Absolute Tracker-system har varit grundläggande i hela projektet sedan konstruktionen startade, och vi är glada över att vi har skrivit under det här avtalet för prioriterad leverantör eftersom vi tydligt kan se att Hexagons lasertrackerteknik kommer att fortsätta att vara oumbärlig framöver.”

Det nya kontraktet, som kan gälla till 2027, konsoliderar det befintliga nära fungerande samarbetet mellan Hexagon och ITER, och de kommer att fortsätta sitt samarbete med innovation via forskning på kärnenergiområdet. ITER är användare av Manufacturing Intelligence-produkter och -tjänster, och deras ingenjörer arbetar även med produktforskning och -utveckling och testning, och deras kunskaper och exakta standarder kommer fortsätta att driva utvecklingen av ny teknik och arbetssätt på Hexagon.


Hexagon är ett globalt ledande företag inom sensorteknik, programvara och autonom teknik. Vi arbetar med data för att förbättra effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten i tillämpningar inom branschen, produktionen, offentliga sektorn och mobila applikationer.

Våra tekniker skapar produktions- och personrelaterade ekosystem så att de blir mer uppkopplade och självständiga, vilket säkerställer en skalbar, hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 24,500 anställda i50 länder och en nettoomsättning på cirka 5.4bn EUR. Läs mer på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.
Media Enquiries
Robin Wolstenholme
Global Media Relations and Analyst Relations Manager
Hexagon's Manuacturing Intelligence Division
Email icon The Email ampersand icon Phone icon A touch screen phone with a circle home button icon