Společnost Hexagon zahajuje partnerství se společností ITER

Na základě tohoto partnerství upřednostní rozsáhlý projekt jaderné fúze ve Francii použití technologií od společnosti Hexagon.

Společnost Hexagon zahajuje partnerství se společností ITER

Společnost Hexagon oznámila novou dodavatelskou dohodu s renomovaným projektem výzkumu jaderné fúze společnosti ITER v jižní Francii. Podle této dohody se divize Manufacturing Intelligence společnosti Hexagon stane hlavní metrologickou podporou projektu. Hlavním zaměřením této dohody bude poskytování systémů Absolute Tracker a podpora prostřednictvím týmu specializovaných techniků. Do nové dohody dále spadá celá řada dalších metrologických zařízení, spolu s řešeními jiných divizí společnosti Hexagon.

Projektové týmy společnosti ITER již používají měřicí technologie od společnosti Hexagon v celé řadě aplikací, stejně jako další dodavatelé v tomto projektu. Dohoda představuje formalizaci dlouhotrvající spolupráce mezi společnostmi Hexagon a ITER, která sahá až do počátků projektu před více než deseti lety. Realizace tohoto projektu bude trvat přibližně 7 let. Během této doby bude potřeba více než milion dílů, což dále zvyšuje nároky projektu na špičkové měřicí technologie.

Například, rozsáhlé komponenty vyžadují přesné zarovnání, pokud jsou spojeny. Tým společnosti ITER dosahuje špičkové práce trvale instalovaným souřadnicovým systémem cílových rozmístění dílů a přístrojových stanic, které mají přesně vypočítanou geometrii – systémem Tokamak (TGCS). Sférické retroreflektory umístěné v těchto rozmístěních dílů lze zaměřit z různých pozic pomocí laserových trackerů, díky čemuž jsou dodavatelé schopni použít síť k zarovnání komponent s přesností na mm.

„Z jakéhokoli místa v komplexu Tokamak lze k tomuto souřadnicovému systému přistupovat měřením malého počtu referenčních bodů pro měřicí úlohu. Jedná se o silný a naprosto zásadní nástroj pro naše dodavatele instalací,“ říká Dave Wilson, vedoucí skupiny pro metrologii ve společnosti ITER.

Týmy společnosti ITER také používají širokou škálu technologií laserových trackerů od společnosti Hexagon ke kontrole kvality komponentů. Zajišťují, aby nové díly byly vyrobeny a zkonstruovány tak, jak byly navrženy, v rozsahu jemných tolerancí, které experimentální fúzní reaktor vyžaduje. U velkých komponent, jako je spodní válec kryostatu, který byl posouzen po montáži v roce 2019, může tato kontrola zahrnovat použití systému Absolute Tracker pro nastavení výchozí polohy, stejně jako jeho funkce 6DoF s použitím ručních laserových skenerů, jako je Leica Absolute Scanner LAS.

"Jednoduše řečeno, pokročilá technologie laserového trackeru je základním kamenem projektu společnosti ITER," říká Dave Wilson ze společnosti ITER. "Možnost, že by při výrobě energie z jaderné fúze mohla vzniknout chyba, musí být velmi, velmi malá. To znamená, že pokud jde o naše metrologické požadavky, potřebujeme to, co je absolutně nejlepší." Systémy Absolute Tracker byly v celém projektu zásadní od prvního zahájení montáže a my jsme rádi, že jsme uzavřeli tuto dohodu. Jasně vidíme, že technologie laserového trackeru od společnosti Hexagon bude pro postup vpřed i nadále rozhodující. “

Nová smlouva, která může trvat do roku 2027, upevňuje stávající úzké pracovní vztahy mezi společnostmi Hexagon a ITER a bude pokračovat v jejich společném přístupu k inovacím v odvětví jaderného výzkumu. Kromě toho, že inženýři společnosti ITER používají produkty a služby divize Manufacturing Intelligence, zabývají se také výzkumem, vývojem a testováním produktů a jejich odbornost a přísné standardy budou i nadále určovat vývoj nových technologií a způsobů práce ve společnosti Hexagon. 


Hexagon is the global leader in digital reality solutions, combining sensor, software and autonomous technologies. We are putting data to work to boost efficiency, productivity, quality and safety across industrial, manufacturing, infrastructure, public sector, and mobility applications.

Our technologies are shaping production and people related ecosystems to become increasingly connected and autonomous – ensuring a scalable, sustainable future.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has approximately 24,500 employees in 50 countries and net sales of approximately 5.4bn EUR. Learn more at hexagon.com and follow us @HexagonAB.
Media Enquiries
Robin Wolstenholme
Global Media Relations and Analyst Relations Manager
Hexagon's Manuacturing Intelligence Division
Email icon The Email ampersand icon Phone icon A touch screen phone with a circle home button icon