Hexagon rozpoczyna partnerstwo z ITER jako preferowany dostawca rozwiązań pomiarowych

Nowa umowa nadaje priorytetowe znaczenie technologii Hexagon wykorzystywanej do realizacji programu ITER, badającego możliwości produkowania na wielką skalę energii z kontrolowanej fuzji jądrowej.

Hexagon rozpoczyna partnerstwo z ITER jako preferowany dostawca rozwiązań pomiarowych

Dziś firma Hexagon ogłosiła podpisanie umowy nadającej jej status preferowanego dostawcy podczas realizacji programu badawczego ITER, którego celem jest zbadanie możliwości produkowania energii z kontrolowanej fuzji jądrowej i budowa Międzynarodowego Eksperymentalnego Reaktora Termonuklearnego (ang. ITER) na południu Francji. Zgodnie z postanowieniami umowy firma Hexagon Manufacturing Intelligence zapewni główne wsparcie w zakresie kontroli pomiarowej, gdy tylko projekt trafi do kluczowego etapu montażu. Umowa ma zapewnić stały dostęp do trackerów laserowych Absolute Tracker oraz do specjalistycznej wiedzy oferowanej przez zespół lokalnych ekspertów związanych z firmą Hexagon Manufacturing Intelligence. Nowa umowa umożliwia również zastosowanie szerokiego asortymentu innych urządzeń pomiarowych wraz z rozwiązaniami firm należących do grupy Hexagon. Dzięki temu największe na świecie laboratorium fuzji termojądrowej będzie mogło sprostać wyzwaniom, jakie przyniesie przyszłość.

Zespoły odpowiedzialne za realizację projektu ITER wykorzystują już technologię pomiarową Hexagon do przeprowadzania wielu zadań pomiarowych. Wielu wykonawców projektu z całego świata również wybrało urządzenia i oprogramowanie Hexagon. Nowa umowa przypieczętowuje długoletnią współpracę pomiędzy Hexagon a ITER. Współpraca rozpoczęła się 10 lat temu, na samym początku wdrażania projektu. Faza montażu tokamaka ITER zajmie około 7 lat - wymaga połączenia milionów części, co wiąże się z większym zapotrzebowaniem na zastosowanie nowoczesnej technologii pomiarowej.

Na przykład wielkogabarytowe komponenty reaktora ITER wymagają dokładnego osiowania podczas ich łączenia. Zespół ITER może osiągnąć ten cel dzięki zamocowanemu na stałe trójwymiarowemu układowi odniesienia (współrzędnych) znaczników celu ("gniazd") i stanowiskom testowym, które mają precyzyjnie wyliczoną geometrię – układ współrzędnych Tokamak Global Coordinate System (TGCS). Okrągłe reflektory pomiarowe (retro-reflektory) umieszczone w tych znacznikach ("gniazdach") można z różnych pozycji namierzyć za pomocą trackerów laserowych, dzięki czemu wykonawcy projektu odpowiedzialni za montaż mogą korzystać z sieci znaczników, aby przeprowadzić osiowanie części z dokładnością submilimetrową.

"Dostęp do tego układu odniesienia możliwy jest z każdego miejsca Kompleksu Tokamaka, dzięki kontroli niewielkiej liczby punktów odniesienia, w zależności od zadania pomiarowego. Tracker laserowy stanowi wszechstronne i absolutnie niezbędne narzędzie dla wykonawców projektu odpowiedzialnych za montaż" - mówi Dave Wilson, Lider Grupy Metrologii w Dziale Konstrukcji Maszyn projektu ITER.

Zespoły ITER wykorzystują również szeroki asortyment technologii trackera laserowego Hexagon do kontroli jakości komponentów, dzięki czemu części mogą być wytwarzane i konstruowane zgodnie z projektem, w bardzo wąskim zakresie pola tolerancji wymaganym przez eksperymentalny reaktor fuzji termojądrowej. W przypadku elementów wielkogabarytowych, takich jak dolny cylinder kriostatu , którego kontrolę pomiarową przeprowadzono po montażu w 2019 roku, do bazowania wykorzystano możliwości pomiarowe trackera laserowego Absolute Tracker firmy Hexagon, jak również przeprowadzono pomiar o sześciu stopniach swobody (6DoF) z zastosowaniem skanerów laserowych, takich jak np. skaner Leica Absolute Scanner LAS.

“Mówiąc w skrócie - zaawansowana technologia trackera lasowego stanowi kamień węgielny projektu ITER” - tłumaczy Dave Wilson. “Margines błędu podczas wytwarzania energii jądrowej jest bardzo mały, co oznacza, że potrzebujemy absolutnie najlepszych rozwiązań pomiarowych. Systemy Absolute Tracker już od momentu rozpoczęcia projektu odgrywają kluczową rolę. Bardzo cieszy nas fakt zawarcia nowej umowy nadającej firmie Hexagon status preferowanego dostawcy, ponieważ technologia trackera laserowego Hexagon będzie niezwykle ważna i niezastąpiona także podczas realizacji kolejnych etapów projektu”- dodaje Dave Wilson.

Nowa, obowiązująca do 2027 roku umowa jeszcze bardziej umacnia bliskie relacje zawodowe między zespołami Hexagon a ITER i utrwala współpracę w zakresie innowacji w dziedzinie badań jądrowych. Specjaliści zaangażowani w realizację projektu ITER nie tylko korzystają z produktów i usług Inteligentnej Produkcji, ale również są odpowiedzialni za badanie i rozwój oraz przeprowadzanie testów, a ich specjalistyczna wiedza i działanie zgodnie z najwyższymi standardami umożliwiają dalszy rozwój nowych technologii i owocną współpracę z firmą Hexagon.


Hexagon is the global leader in digital reality solutions, combining sensor, software and autonomous technologies. We are putting data to work to boost efficiency, productivity, quality and safety across industrial, manufacturing, infrastructure, public sector, and mobility applications.

Our technologies are shaping production and people related ecosystems to become increasingly connected and autonomous – ensuring a scalable, sustainable future.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) has approximately 24,500 employees in 50 countries and net sales of approximately 5.4bn EUR. Learn more at hexagon.com and follow us @HexagonAB.
Media Enquiries
Robin Wolstenholme
Global Media Relations and Analyst Relations Manager
Hexagon's Manuacturing Intelligence Division
Email icon The Email ampersand icon Phone icon A touch screen phone with a circle home button icon