Upínací systémy

Upnutí a zajištění dílů pro SMS a metrologii

Swift-fix

Upgrady procesů zahrnující upínací systémy mohou významně zvýšit produktivitu práce u výrobců vyžadujících větší flexibilitu měření. 

S rostoucí poptávkou po vyšší přesnosti měřicích systémů a jejich přizpůsobení potřebují výrobci a odborníci na kontrolu kvality řešení, která budou držet krok se složitostí měření vyžadovanou při výrobě. 

Inovace procesů kontroly zahrnující metrologické upínací systémy usnadňují měření sondou u obtížně dostupných částí a zvyšují tak flexibilitu měření. Rychlá montáž a rekonfigurace upínacích systémů minimalizuje zpoždění měření a zachovává výkonnost, zatímco schopnost systému přesné opakovatelnosti upnutí zvyšují reprodukovatelnost.    

Modulární upínací systémy Hexagon Manufacturing Intelligence nabízí řadu komponent pro upnutí dílů, které vyhoví různým požadavkům a dílům bez ohledu na to, jak jsou velké, složité nebo jak jsou obtížné z hlediska upnutí. Mezi tyto upínací komponenty patří montážní odstupy, nylonové kužely, pružinové, kotevní a kolenové svorky a univerzální klouby. 

Upínací systémy jsou k dispozici pro řadu měřicích systémů včetně přenosných měřicích ramensouřadnicových měřicích strojů (SMS), laserových skenerů, a multisenzorových a optických SMS.

Zde najdete další informace o upínacím systému Swift-Fix od spolenosti Hexagon.


Swift-fix