Rozdíl mezi kalibrací a certifikací

Nejedná se o zaměnitelné termíny.

Dva z nejčastěji mylně vykládaných termínů mezi uživateli měřicích zařízení jsou „certifikace“ a „kalibrace“. Když neznáte rozdíl, může to znamenat zbytečné starosti, když je potřeba zajistit každoroční... moment... potřebuji vlastně certifikaci nebo kalibraci? Jak již mnozí zjistili, tyto termíny nelze vzájemně zaměnit, i když jsou tak často používány.
Pro účely této diskuse budeme popisovat standardní postupy oboru měření rozměrů – nebudeme se pokoušet přepsat nebo přehodnotit normy ISO, nebo akademicky debatovat o významu slova Kalibrace. (Pokud vás to zajímá, najdete na toto téma dobrou diskusi v článku ASQ.) Účelem tohoto článku je popsat, co získáte, když požádáte o jedno či druhé.

 

Certifikace

calibration1 Certifikace, ať v případě měřicího ramene, SMS nebo laser tracker systému, je proces ověření, zda daný stroj funguje v rámci stanovených specifikací. K tomuto účelu se obvykle používá určitý referenční produkt, například grafické měřítko. Proces získání „certifikace“ (konečný výsledek) je často označován jako „ověření“. To znamená: „Provedl jsem ověření, abych získal certifikaci stroje.“ Takže zatímco ověření je proces, certifikace je konečný výsledek. „Moje testy potvrzují, že stroj funguje v rámci specifikací.“

U některých typů strojů mohou společnosti provádět ověření samy, provádí tedy určitou formu vlastní certifikace. Měřicí rameno ROMER Absolute Arm nabízí NIST referenční délkový normál, který je možné použít pro rychlou kontrolu, zda stroj odpovídá specifikacím. Za stejným účelem se také řadu let prodávají různá zařízení pro „zdravotní“ kontrolu mostových SMS.

Zatímco vlastní certifikace je smysluplný prostředek jak v mezidobí zjistit, zda stroj stále splňuje své specifikace, plány kontroly kvality ve většině společností vyžadují certifikaci nezávislým orgánem ve stanovených intervalech (často 1 rok). Certifikace nezávislým orgánem poskytuje mnohem větší jistotu, protože technici nezávislého orgánu mají k dispozici lepší postupy, vybavení a školení k provádění certifikace. Například certifikace přenosných měřicích ramen a mostových SMS ve výrobním závodě Hexagon Metrology zahrnují kompletní sadu standardizovaných postupů a často trvají celý den.

Jestliže kontrola v mezidobí nebo roční kontrola ukáže, že stroj nefunguje v rámci stanovených specifikací, nelze ho certifikovat. Je nutné provést nastavení stroje, aby bylo možné provést certifikaci podle jeho specifikací. To je (v našem oboru) označováno jako kalibrace.

 

Kalibrace

Jak plyne z předchozího textu, jestliže postupy ověření odhalí, že stroj nefunguje v rámci specifikací, není možné provést certifikaci a je potřeba s tím něco udělat. Tomu se říká kalibrace a je k ní zapotřebí více času, vybavení a odbornosti.

Obecně se nedoporučuje, a dokonce to většinou ani není možné, abyste své měřicí zařízení zkalibrovali sami. Je nejlepší přenechat tento úkol jiným, kteří ho provádějí doslova každý den a mají pro tuto práci řádné školení, postupy a vybavení. 

Proces kalibrace tedy znamená, že pozvete nezávislý orgán, který provede seřízení stroj tak, aby bylo opět možné ověřit, že stroj funguje v rámci specifikací.