Multisenzorové a optické systémy

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje nabízejí jedinečnou flexibilitu díky kombinaci precizního dotekového snímání s vysokou rychlostí zachycení měřeného bodu, které nabízí bezkontaktní měření. To vše v rámci jednoho systému a jednoho měřicího procesu.

Dotaz na produkt

Univerzální 3D multisenzorové měření

Seznamte se s aplikacemi vhodnými pro multisenzorové systémy.

3D multisenzorové skenování

Objevte aplikace vhodné pro multisenzorové snímací systémy.

Komplexní měření dvouosým senzorem

Seznamte se s aplikacemi vhodnými pro komplexní dvouosé senzorové systémy.

Komplexní měření dvouosým senzorem

Seznamte se s aplikacemi vhodnými pro komplexní dvouosé senzorové systémy velkého rozsahu.

Flexibilní multisenzorová technologie

Optiv Dual zahrnuje tři technologie určené pro multisenzorové operace, které umožňují zvýšit produktivitu práce rozšířením flexibility použití, zkrácením dob cyklu a zvýšením přesnosti.

Výhody multisenzorového systému

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje kombinují možnosti technologií kontaktního a bezkontaktního měření v jednom stroji.