Multisenzorové a optické systémy

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje nabízejí jedinečnou flexibilitu díky kombinaci precizního dotekového snímání s vysokou rychlostí zachycení měřeného bodu, které nabízí bezkontaktní měření. To vše v rámci jednoho systému a jednoho měřicího procesu.

Univerzální 3D multisenzorové měření

Seznamte se s aplikacemi vhodnými pro multisenzorové systémy.

3D multisenzorové skenování

Objevte aplikace vhodné pro multisenzorové snímací systémy.

Komplexní měření dvouosým senzorem

Seznamte se s aplikacemi vhodnými pro komplexní dvouosé senzorové systémy.

Complex large-scale dual-axis sensor measurement

Discover the typical applications suited to complex large-scale dual-axis sensor systems.

Flexibilní multisenzorová technologie

Optiv Dual zahrnuje tři technologie určené pro multisenzorové operace, které umožňují zvýšit produktivitu práce rozšířením flexibility použití, zkrácením dob cyklu a zvýšením přesnosti.

Výhody multisenzorového systému

Multisenzorové souřadnicové měřicí stroje kombinují možnosti technologií kontaktního a bezkontaktního měření v jednom stroji.