Upgrady a dovybavení souřadnicových měřicích strojů

Vývoj technologie se nikdy nezastaví. Pomocí upgradů řídicích jednotek, vylepšených snímačů a nejnovějšího softwaru zajistíme, aby vaše měřicí systémy držely krok s nejnovějšími standardy.

Udržujte optimální výkon

Investice do výrobního vybavení je investicí do budoucna. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu technologickému pokroku žádná výrobní společnost nemůže zaručit vždy nainstalovanou a funkční nejnovější sadu nástrojů. S tím, jak výroba postupuje směrem k principům chytré výroby, je nezbytné, aby výrobci dokázali ze svých stávajících instalovaných zařízení vytěžit lepší výkon, aby maximalizovali návratnost investic.

Proto společnost Hexagon nabízí řadu produktů a služeb pro modernizaci a dovybavení souřadnicových měřicích strojů. Naše specializované řídicí jednotky pro dodatečnou montáž a možnosti příslušenství jsou navrženy tak, aby vaše výroba držela krok s tempem, vaše zařízení fungovala podle nejnovějších standardů a váše výrobky splňovaly požadavky vašich zákazníků.


Produkty

Prozkoumejte řadu produktů Hexagon určenou pro zlepšení a upgrade výkonu souřadnicových měřicích strojů.