Kalibrasyon ile doğrulama arasındaki fark

Birbiri yerine kullanılabilir terimler değildirler

Metroloji ekipmanları kullanıcıları arasında en çok karıştırılan iki terim " Doğrulama " ve "Kalibrasyon"dur. İkisi arasındaki farkı bilmemeniz, ekipmanlarınızın yıllık... bir dakika.. sertifikasyona mı yoksa kalibrasyona mı ihtiyacım var? sorusuyla kafanızı karıştırabilir. Birçok kişinin farkettiği gibi, genellikle birbirleri yerine kullanılsalar da, pratikte böyle değildir.

Bu tartışmanın amaçları açısından, boyutsal metroloji sektörünün standart uygulamalarını tanımlıyor olacağız - ISO standartlarını yeniden yazmaya veya yeniden yorumlamaya çalışmıyor ya da Kalibrasyon kelimesinin akademik anlamını tartışmıyoruz (bu konuyla ilgileniyorsanız, bu ASQ makalesi içinde bununla ilgili bir tartışma bulunmaktadır). Bu yazının amacı, bu terimlerden biri kullanıldığında ne kastedildiğini açıklamaktır.

Doğrulama

calibration1 Doğrulama, bir ölçüm kolu, CMM veya lazer tarayıcının belirtilen limitler dahilinde ölçüm yaptığını onaylama işlemidir. Bu amaç için genellikle mastar gibi bir tür referans kullanılır. Bir "Sertifikasyona" (sonuca) ulaşma işlemi genellikle "Doğrulama" olarak anılır. Örneğin "Makinenin sertifikasyonunu yapmak için bir doğrulama gerçekleştirdim". Dolayısıyla işlemin doğrulama olduğu durumlarda, sonuç sertifikasyondur. "Testlerim bu makinenin özelliklere uyduğunu doğrular."

ROMER Absolute Arm, makinelerin belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını görmek için hızlı bir kontrol yapmakta kullanılabilecek bir NIST-izlenebilir uzunluk mastarı sunar. Köprülü tip CMM'ler için çeşitli "durum kontrol" cihazları da yıllar boyunca aynı amaçla satılmıştır.

Makinenin şartnamelere uygunluğunu temin etmek için bir ara kontrol olarak kendi kendine sertifikasyon faydalı olmakla birlikte, çoğu şirketin kalite planı, belirli aralıklarla (genellikle 1 yıl) üçüncü şahıs sertifikasyonu gerektirir. Üçüncü şahıs sertifikasyonu ek güvence sağlar, çünkü 3. şahıs şirketin teknisyenleri, sertifikasyonu gerçekleştirmek için daha sıkı prosedürler, ekipman ve eğitime sahiptir. Örneğin, taşınabilir ölçüm kolları ve köprülü CMM'lere yönelik Hexagon Manufacturing Intelligence fabrika sertifikasyonları, tam bir standartlaştırılmış prosedürler dizisini takip eder ve genellikle bir tam gün sürer.

Bir ara kontrol veya yıllık kontrolde makinenin belirtilen özelliklere uygun olmadığı görülürse, makine doğrulanmaz. Makinenin özelliklerine göre onaylanabilmesi için makine ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bu, (sektörde) kalibrasyon olarak anılır.

, makinelerin belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını görmek için hızlı bir kontrol yapmakta kullanılabilecek bir NIST-izlenebilir uzunluk mastarı sunar. Köprülü tip CMM'ler için çeşitli "durum kontrol" cihazları da yıllar boyunca aynı amaçla satılmıştır.

Makinenin şartnamelere uygunluğunu temin etmek için bir ara kontrol olarak kendi kendine sertifikasyon faydalı olmakla birlikte, çoğu şirketin kalite planı, belirli aralıklarla (genellikle 1 yıl) üçüncü şahıs sertifikasyonu gerektirir. Üçüncü şahıs sertifikasyonu ek güvence sağlar, çünkü 3. şahıs şirketin teknisyenleri, sertifikasyonu gerçekleştirmek için daha sıkı prosedürler, ekipman ve eğitime sahiptir. Örneğin, taşınabilir ölçüm kolları ve köprülü CMM'lere yönelik Hexagon Manufacturing Intelligence fabrika sertifikasyonları, tam bir standartlaştırılmış prosedürler dizisini takip eder ve genellikle bir tam gün sürer.

Bir ara kontrol veya yıllık kontrolde makinenin belirtilen özelliklere uygun olmadığı görülürse, makine doğrulanmaz. Makinenin özelliklerine göre onaylanabilmesi için makine ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bu, (sektörde) kalibrasyon olarak anılır.

, makinelerin belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını görmek için hızlı bir kontrol yapmakta kullanılabilecek bir NIST-izlenebilir uzunluk mastarı sunar. Köprülü tip CMM'ler için çeşitli "durum kontrol" cihazları da yıllar boyunca aynı amaçla satılmıştır.

Makinenin şartnamelere uygunluğunu temin etmek için bir ara kontrol olarak kendi kendine sertifikasyon faydalı olmakla birlikte, çoğu şirketin kalite planı, belirli aralıklarla (genellikle 1 yıl) üçüncü şahıs sertifikasyonu gerektirir. Üçüncü şahıs sertifikasyonu ek güvence sağlar, çünkü 3. şahıs şirketin teknisyenleri, sertifikasyonu gerçekleştirmek için daha sıkı prosedürler, ekipman ve eğitime sahiptir. Örneğin, taşınabilir ölçüm kolları ve köprülü CMM'lere yönelik Hexagon Manufacturing Intelligence fabrika sertifikasyonları, tam bir standartlaştırılmış prosedürler dizisini takip eder ve genellikle bir tam gün sürer.

Bir ara kontrol veya yıllık kontrolde makinenin belirtilen özelliklere uygun olmadığı görülürse, makine doğrulanmaz. Makinenin özelliklerine göre onaylanabilmesi için makine ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bu, (sektörde) kalibrasyon olarak anılır.

, makinelerin belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını görmek için hızlı bir kontrol yapmakta kullanılabilecek bir NIST-izlenebilir uzunluk mastarı sunar. Köprülü tip CMM'ler için çeşitli "durum kontrol" cihazları da yıllar boyunca aynı amaçla satılmıştır.

Makinenin şartnamelere uygunluğunu temin etmek için bir ara kontrol olarak kendi kendine sertifikasyon faydalı olmakla birlikte, çoğu şirketin kalite planı, belirli aralıklarla (genellikle 1 yıl) üçüncü şahıs sertifikasyonu gerektirir. Üçüncü şahıs sertifikasyonu ek güvence sağlar, çünkü 3. şahıs şirketin teknisyenleri, sertifikasyonu gerçekleştirmek için daha sıkı prosedürler, ekipman ve eğitime sahiptir. Örneğin, taşınabilir ölçüm kolları ve köprülü CMM'lere yönelik Hexagon Manufacturing Intelligence fabrika sertifikasyonları, tam bir standartlaştırılmış prosedürler dizisini takip eder ve genellikle bir tam gün sürer.

Bir ara kontrol veya yıllık kontrolde makinenin belirtilen özelliklere uygun olmadığı görülürse, makine doğrulanmaz. Makinenin özelliklerine göre onaylanabilmesi için makine ayarlarının yapılması gerekmektedir. Bu, (sektörde) kalibrasyon olarak anılır.

Kalibrasyon

Daha önceki tartışmaya göre, doğrulama prosedürü makinenin özelliklere uygun olmadığı sonucunu verirse, tasdik edilemez ve ayarlanması gerekir. Bu ayarlamaya Kalibrasyon denir ve ekstra zaman, ekipman ve uzmanlık gerektirir.

Metroloji ekipmanınızı kendiniz kalibre etmeniz genellikle tavsiye edilmez  hatta mümkün de değildir. Bu iş, onu her gün yapan ve gerekli eğitime, prosedürlere ve ekipmana sahip uzmanlara bırakılması faydalı olan bir iştir. Hexagon Manufacturing Intelligence, Kalibrasyonda yeterliliğini gösteren ve bir üçüncü şahıs tarafından tasdik edildiği anlamına gelen, saha ve laboratuvar işleri için ISO 17025 Akreditasyona sahiptir.

Dolayısıyla kalibrasyon işlemi, gereken özelliklere uygun olduğuna dair sertifikasyonu yeniden geçmesi için makinenizde ayarlamalar yapmak üzere bir üçüncü şahsın dahil olmasını içerir.