การอบรม

ความรู้และทักษะด้านการผลิตสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการทำงาน เรียนรู้หลักสูตรการอบรมด้านมาตรวิทยาของเรา

การอบรมพิเศษ

สำหรับบริษัทที่มีความต้องการพิเศษ Hexagon Manufacturing Intelligence สามารถปรับหลักสูตรการอบรมให้เหมาะกับความต้องการของคุณ 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

เมื่อคุณเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมของเรา คุณจะได้รับเอกสารประกอบการฝึกอบรม ร่วมด้วยคู่มือการใช้งานและหนังสือประกอบคู่มือการใช้งาน เอกสารเหล่านี้ทำให้เราสามารถฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินการเรียนรู้ของผู้ฝึกได้อย่างดี ทำให้เราสามารถปรับการฝึกอบรมให้เหมาะกับผู้ฝึกแต่ละคน และผลลัพธ์ก็คือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีคุณภาพและโครงสร้างที่ดี

HxGN LIVE

HxGN LIVE งานประชุมนานาชาติประจำปีเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถรับฟัง keynotes อันน่าประทับใจ พบปะผู้คนมากมาย และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ไม่ควรพลาด

Service and Support Brochure

A global network of local customer support services.

Free eBook

See how your business could benefit from metrology service and support.