การวัดรูปพรรณ พื้นผิว และความเรียบของเหล็ก

เครื่องมือเฉพาะทางสำหรับวัดรูปพรรณ พื้นผิว และความเรียบของคานและรางเหล็ก

ภาพระยะใกล้ของ Aton Wire ในโรงงานวิศวกรรม

การวัด

รูปพรรณ พื้นผิว และความเรียบในการผลิตเหล็ก

พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วหรือยัง?

มาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมเหล็กกำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบที่มีความแม่นยำสูง รวมถึงเอกสารประกอบฉบับสมบูรณ์จากแหล่งที่มาสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อัดรีด เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพการผลิต จะต้องมีการตรวจสอบทั้งการเคลือบพื้นผิวและความถูกต้องแม่นยำของขนาดในระหว่างกระบวนการผลิตเหล็ก ดังนั้นการวัดอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบเฉพาะจุดในส่วนขนาดรูปพรรณ เช่น ความกว้างและความสูง รวมถึงการตรวจจับข้อบกพร่องของพื้นผิวโดยเร็วที่สุด จึงถือเป็นแนวคิดการออกแบบการควบคุมคุณภาพที่ทันสมัยสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก

ระบบการวัดที่ใช้สำหรับตรวจสอบเหล็กต้องทำงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และปลอดภัยแม้ผิดพลาด โซลูชันการวัดเหล็ก CALIPRI ถือเป็นเครื่องมือเฉพาะทางของ Hexagon ในการวัดรูปพรรณ พื้นผิว และความเรียบ การใช้งานเทคโนโลยีนี้โดยทั่วไป ได้แก่ การตรวจสอบรูปพรรณของคานเหล็ก การตรวจสอบการขึ้นรูปรูปพรรณ การตรวจสอบพื้นผิวของรูปพรรณเหล็ก และการวัดความเรียบของเหล็ก ระบบ CALIPRI ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานรีดโลหะสามารถผลิตรูปพรรณเหล็กคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้ ได้แก่ รางรถไฟ ยานยนต์ เครื่องจักรหนัก และการก่อสร้าง

แอปพลิเคชัน CALIPRI RCx สำหรับเหล็ก