Měření ocelových profilů

Specializované nástroje pro měření profilů, povrchu a rovinnosti ocelových nosníků a kolejnic

Detailní záběr na Aton Wire v technickém závodě

Ocel

Měření profilů při výrobě oceli.

Jste připraveni dozvědět se více?

Zvyšující se standardy kvality v ocelářském průmyslu vyžadují vysoce přesnou kontrolu a komplexní dokumentaci přímo od výrobce válcovaných výrobků. Aby standardů kvality výroby bylo dosaženo, musí být během procesu výroby oceli sledována jak kvalita povrchu, tak rozměrová přesnost. Kontinuální měření a namátkové kontroly rozměrů profilů, například šířka a výška, stejně jako co nejrychlejší odhalení povrchových vad, jsou proto součástí moderní koncepce kontroly kvality v ocelářském průmyslu.

Měřicí systémy používané ke kontrole oceli musí fungovat rychle, přesně a musí být zabezpečené proti poruchám. Společnost Hexagon nabízí řešení CALIPRI pro měření profilu, povrchu a rovinnosti. Mezi běžné aplikace této technologie patří kontrola profilu ocelových nosníků, validace tváření profilů, kontrola povrchu ocelových profilů a měření rovinnosti oceli. CALIPRI pomáhá provozovatelům válcoven vyrábět nejkvalitnější ocelové profily pro různá průmyslová odvětví včetně železničního, automobilového, stavebního průmyslu a těžkého strojírenství.

CALIPRI RCx steel application