Stålprofil-, yt- och jämnhetsmätning

Specialverktyg för att mäta profiler, ytor och jämnhet hos stålbalkar och räls

Närbild av Aton Wire i en konstruktionsanläggning

Stål

Profil-, yt- och planhetsmätning inom stålproduktion.

Är du redo att lära dig mer?

Allt högre kvalitetsstandarder inom stålindustrin kräver inspektion med hög precision och fullständig dokumentering ända från källan vid produktion av valsningsprodukter. För att uppnå kvalitetsstandarder i produktionen måste både ytfinish och dimensionell precision övervakas under ståltillverkningsprocessen. Kontinuerlig mätning och stickkontroller av profildimensioner, såsom bredd och höjd, samt detektering så tidigt som möjligt av ytdefekter måste därför ingå i utformningen av ett modernt kvalitetsstyrningskoncept för stålindustrin.

De mätsystem som används för att inspektera stål måste fungera snabbt med hög precision och vara haverisäkra. Med CALIPRI erbjuder Hexagon mätlösningar för stål med specialiserade verktyg för mätning av profil, yta och jämnhet. Vanliga tillämpningar för denna teknik omfattar bl.a. inspektion av stålbalksprofiler, validering vid profilformning, ytinspektion av stålprofiler och jämnhetsmätning av stål. Systemet CALIPRI hjälper valsoperatörer att producera stålprofiler av högsta kvalitet för en rad olika industrier såsom järnväg, fordon, tungt maskineri och byggnation.

CALIPRI RCx ståltillämpning