Gap and flush-mätning inom fordonsindustrin

Dedikerade mätlösningar för gap and flush inom fordonsindustrin

Nextsense 2d-skannrar Gap and flush-mätning för fordonsindustrin

Fordonsindustrin

Flush and gap-mätning inom fordonstillverkning

Är du redo att lära dig mer?


Oavsett om det handlar om ett kompakt fordon eller en lyxmodell är estetiken hos en bil ett allt viktigare kriterium i kundens köpbeslut. Smala och jämna glipor och höga standarder vad gäller passform och finish kännetecknar en biltillverkning och monteringsprocess av hög kvalitet. De påverkar även fordonets egenskaper när det kommer till reducering av buller och läckage, samt bidrar till de faktorer som inverkar på passagerarnas säkerhet. Men trots dess betydelse för fordonets upplevda kvalitet är optimalt utformad gap and flush svårt att uppnå.

Hexagons utbud av NEXTSENSE CALIPRI-system för dedikerad mätning av gap and flush inom fordonsindustrin tillgodoser fordonstillverkarnas krav vad gäller högsta tänkbara precision och tillförlitlighet genom hela processen, från produktutveckling till serieproduktion. Den patenterade CALIPRI-tekniken lämpar sig väl för manuell mätning offline och inline, mätning near-line och helautomatiserad inline-mätning av gap and flush. Tillverkare inom fordonsindustrin förlitar sig på CALIPRI-produkter för att mäta dussintals fordonsprofiltyper inklusive gap and flush mellan karossen och förslutningar som dörrar, motorhuv, baklucka, stänkskärmar med mera.