CALIPRI RCx

Offline-system för profilmätning av valsade stålsektioner

Är du redo att komma igång?

Prata med en expert och upptäck vad Hexagon kan göra för din organisation.
Det portabla mätsystemet CALIPRI RCx är utformat för inspektion av valsade stålsektioner och stöder utveckling och introducering av nya stålprofiler i produktionen eller snabba byten av produktionsverktyg mellan modeller.

CALIPRI RCx är baserat på kontaktfri laserteknik med ljussnitt och hjälper stålproducenter att snabbt öka takten och uppnå dimensionella kvalitetsstandarder. Det stöder också snabba verktygsbyten mellan profiltyper och kan exakt ange en felkälla inom det specifika formningsarbetet.

Lösningen CALIPRI RCx för mätning av stålprofiler är portabel och kan användas mellan valsnings- och formningsstationer för att utföra mätning av valsningsprofiler mitt i processen, och för att snabbt jämföra dessa profilmätningar med de ursprungliga målen. Mätvärdena visas omedelbart på den trådlöst anslutna datorplattan. Mätenheten CALIPRI RCx avlägsnar behovet att skära och kyla ner provstycken för inspektion, och skyndar på konverteringsprocessen för nya profiler. Den erbjuder avsevärt mer information än traditionella metoder och möjliggör mer precisa justeringar av valsningsverktygen.

Ståltillverkare förlitar sig på CALIPRI RCx för applikationer såsom tvärsektionsmätningar för omedelbar analys och kalibrering av valsningsställningar, och stickprovstester av den dimensionella precisionen hos tvärsektioner av varma och kalla balkar.