CALIPRI C42 Rollshop Bundle

Universal profile gauge

En tekniker som använder en profil- och ytmätningsskanner som håller en surfplatta

Optimera er produktkvalitet och produktionsprocess med CALIPRI C42 för valsmätning. Den handhållna enheten CALIPRI C42 detekterar valsslitage och mäter valsgap i ert stålverk.

Med CALIPRI C42 Rollshop görs den kontaktfria profilmätningen av valsar med en enkel handrörelse. Detektering av valsslitage samt mätning av valsgapet kan utföras på både inbyggda och demonterade rullar. Det gör C42 till en universalmätare som optimerar produktkvaliteten och produktionsuppsättningen.

Jämfört med bladmått eller tolkstål levererar C42 snabbare resultat med högre noggrannhet och med högre repeterbarhet. Resultaten överförs trådlöst till en surfplatta där uppmätta data sparas och kan användas för datautvärdering.

C42 Rollshop-paketet har två mätmetoder:

  • Valskaliber: mätning av djup och bredd på flera spår i en valskaliber. Upp till tio spår kan mätas med en enda handstyrd mätskanning.
  • Valsgap: mätning av minsta avstånd mellan två planvalssektioner. Denna parameter är viktig för att producera långa valsade produkter eller plåtar med angiven tjocklek.
  • Med funktionen ”Profiljämförelse” är det möjligt att direkt jämföra den uppmätta profilen för valsen eller valsgapet med en CAD-modell eller en tidigare uppmätt profil.

CALIPRI C42 Rollshop Bundle

Steel profile measurement

Rising quality standards in the steel industry require highly accurate inspection and full documentation right from the source for rolled product production.

CALIPRI RCx

Designed for the inspection of rolled steel sections, CALIPRI RCx portable measuring systems support the development and introduction of new steel profiles into production or fast production tool changes between models.