Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslamanın (GD&T) Rolü ve Değer Önermesinden Yararlanma

Yönetim Özeti

Bu ürün bilgileri, PC-DMIS ölçüm yazılımını destekleyen özelliklerle birlikte, mühendislik standartlarını ve Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslamanın (GD&T) faydalarını açıklar.

Bölüm 1: GD&T'nin Faydaları

"GD&T'nin Faydaları" bölümü, üretim işlemlerinin GD&T'den nasıl faydalandığını ele alır: 
Geometrik toleranslara karşı artı ve eksi toleranslar
Ek tolerans sağlayan, değiştiricilerle birlikte veri özellikleri
Kısa ve açıklayıcı bir tanımlama imkânı sunan uluslararası bir dil olarak GD&T, global tedarikçiler ve işlevsel gereklilikleri karşılayan parçalar arasındaki karşılıklı bağlantı kuran bir yorumlama sağlar

Bölüm 2: ASME ve ISO arasındaki farklılıklar

"ASME ve ISO arasındaki farklılıklar" bölümü, farklı GD&T standartlarını açıklar ve farklı isimlendirmeye sahip ancak aynı tanımı karşılayan (boyut özellikleri) örnekleri ve aynı geometrik toleransın farklı tanımlarının (profil) örneklerini gösterir: 
Boyut özellikleri- ASME Y14.5 ile ISO 14405-1:2010 karşılaştırması: 
Profil toleransı- ASME Y14.5 ile ISO 1101 (2004 ve 2012) karşılaştırması

Bölüm 3: PC-DMIS Tarafından Desteklenen GD&T Standartları

"PC-DMIS Tarafından Desteklenen GD&T Standartları", aşağıdaki GD&T özelliklerinin örneklerini gösterir: 
Boyut Özellikleri
Malzeme Durum Değiştiricileri
Veri Kaymasının uygulanımı ve hesaplanması
Konum ve Profil toleransları için eş zamanlı gereklilikler
Gerçek Profil değerlerinin hesaplanımı ve raporlanması