Form- och lägestolerans (GD&T) och hur du kan utnyttja dess värdepotential

Kontakta oss

Sammanfattning

Vitboken beskriver tekniska standarder för, och fördelar med, form- och lägestolerans, samt attributen som stöds i mätprogramvaran PC-DMIS.

Avsnitt 1: Fördelarna med form- och lägestolerans

I ”Fördelarna med form- och lägestolerans” beskrivs hur tillverkningsprocesserna tjänar på form- och lägestolerans: 

  •Geometriska toleranser kontra plus- och minustoleranser •Referensobjekt med måttjämkning som ger extra tolerans •Form- och lägestolerans är ett internationellt språk som tillhandahåller exakta specifikationer, med en tolkning som garanterar överensstämmelse mellan globala       leverantörer och detaljer som uppfyller funktionskraven


Avsnitt 2: Skillnader mellan ASME och ISO

I ”Skillnader mellan ASME och ISO” förklaras de olika standarderna för form- och lägestolerans. Här visas exempel på hur termerna är olika men har samma definition (storleksfunktioner) och exempel på samma geometriska tolerans med olika definitioner (profil): 
  Storleksegenskaper – ASME Y14.5 jämfört med ISO 14405-1: 2010
  Profiltolerans – ASME Y14.5 jämfört med ISO 1101 (2004 och 2012)


Avsnitt 3: Standarder för form- och lägestolerans som stöds av PC-DMIS

I ”Standarder för form- och lägestolerans som stöds av PC-DMIS” visas exempel på attribut för form- och lägestolerans: 

  Storleksegenskaper
  Måttjämkning för materialegenskaper
  Beräkna och tillämpa byte av referenssystem
  Simultana krav på toleranser för position och profil
  Beräkna och rapportera faktiska värden för profil