De rol van vorm- en plaatstoleranties (geometrische dimensionering en toleranties, GD&T) en hoe u kunt profiteren van de waarde ervan

Contact opnemen

Samenvatting

In dit witboek worden de technische normen en voordelen beschreven van vorm- en plaatstoleranties  (GD&T), samen met de ondersteunde attributen in de meetsoftware PC-DMIS.


Deel 1: Voordelen van GD&T

In ‘Voordelen van GD&T’ wordt besproken hoe u bij de productieprocessen kunt profiteren van GD&T: 
  • Geometrische toleranties tegenover plus- en mintoleranties
  • Nulkenmerken met wijzigende factoren die zorgen voor extra tolerantie
  • GD&T als internationale taal die beknopte specificaties geeft, met één mogelijke interpretatie die correlatie garandeert bij leveranciers wereldwijd en onderdelen die voldoen aan de functie-eisen


Deel 2: Verschillen tussen ASME en ISO

In ‘Verschillen tussen ASME en ISO’ worden de verschillende GD&T-normen uitgelegd en worden voorbeelden gegeven van termen die verschillen maar die dezelfde definitie hebben (maatkenmerken) en voorbeelden van dezelfde geometrische tolerantie maar met verschillende definities (profiel): 

  • Maatkenmerken: ASME Y14.5 vergeleken met ISO 14405-1: 2010
  • Profieltolerantie: ASME Y14.5 vergeleken met ISO 1101 (2004 en 2012)


Deel 3: Door PC-DMIS ondersteunde GD&T-normen

‘Door PC-DMIS ondersteunde GD&T-normen’ geeft voorbeelden van GD&T-attributen voor: 

  • Maatkenmerken
  • Wijzigende factoren materiaalconditie
  • Nulpuntverschuiving berekenen en toepassen
  • Simultane vereisten voor positie- en profieltoleranties
  • Actuele waarden voor profiel berekenen en rapporteren