Rola wymiarowania i tolerowania (GD&T). Możliwości związane z wykorzystaniem jego funkcji

Streszczenie raportu

Raport wymienia wymogi inżynieryjne (normy techniczne) i korzyści GD&T, wraz z zaletami związanymi z zastosowaniem wspomagającego GD&T oprogramowania metrologicznego PC-DMIS.

Punkt 1: Korzyści GD&T

‘Raport opisuje korzyści wymiarowania i tolerowania geometrycznego w procesie produkcji: 
Tolerancje geometryczne kontra tolerancje dolna-górna
Elementy bazowe z modyfikatorami zapewniającymi dodatkowe tolerancje 
GD&T to międzynarodowy język symboli, dzięki któremu na całym świecie specyfikacje wyrobów interpretowane są jednakowo. Dzięki temu części produkowane w różnych rejonach świata zgodnie ze specyfikacjami i symboliką rysunkową spełniają wymagania funkcjonalne produktu końcowego.

Punkt 2: Różnice między normą

ASME i ISO Raport porusza również kwestię różnic między normą ASME i ISO wraz z przykładami jak różne mogą być pojęcia mające tę samą definicję (elementy wymiarowalne - ang. features of size) i jak różne definicje (profil) może mieć ta sama tolerancja geometryczna.  
Elementy wymiarowalne – norma ASME Y14.5 w porównaniu z normą ISO 14405-1: 2010
Tolerancja profilu – norma ASME Y14.5 w porównaniu z normą ISO 14405-1: 2010

Punkt 3: GD&T wspomagane przez oprogramowanie PC-DMIS

Raport przedstawia zalety zastosowania wspomagającego GD&T oprogramowania metrologicznego PC-DMIS: 
Elementy wymiarowalne
Modyfikatory MMC (Stanu Maksymalnego Materiału)
Przesunięcie zera (datum shift)
Jednoczesne wymagania dla tolerancji Pozycji i Profilu
Obliczanie i raportowanie wartości rzeczywistych dla Profilu