CMM'ler için ISO 10360 Standartları Hakkında

Bu kısa açıklamalar, ürün teknik belgelerinde belirtilen koordinat ölçüm cihazının (CMM) performans özellikleriyle ilgilidir. Bir ürün belgesinin hangi ISO spesifikasyonu sürümünü belirttiğini anlamak önemlidir, çünkü kullanılan terminoloji ve test prosedürleri değiştiğinden zaman içinde spesifikasyonlarda revizyonlar olabilir.

ISO 10360-2: 2009 Geometrik ürün spesifikasyonları (GPS) - Koordinat ölçüm cihazları (CMM) için kabul ve yeniden doğrulama testleri - Bölüm 2: Doğrusal boyutları ölçmek için kullanılan CMM'ler

ISO 10360-4: 2000 Geometrik Ürün Spesifikasyonları (GPS) - Koordinat ölçüm cihazları (CMM) için kabul ve yeniden doğrulama testleri - Bölüm 4: Tarama ölçüm modunda kullanılan CMM'ler

ISO 10360-5: 2010 Geometrik Ürün Spesifikasyonları (GPS) - Koordinat ölçüm cihazları (CMM) için kabul ve yeniden doğrulama testleri - Bölüm 5: Çok uçlu prob sistemleri kullanan CMM'ler.

Infographic of ISO 10360 standards CMMS