Om standarden ISO 10360 för koordinatmätmaskiner

Kontakta oss

Dessa korta förklaringar gäller de prestanda för koordinatmätmaskinen (CMM) som anges i produktens tekniska specifikationer. Det är viktigt att förstå vilken version av ISO-specifikationen som en produkts dokumentation hänvisar till eftersom specifikationerna revideras kontinuerligt och terminologin och testprocedurerna förändras.

ISO 10360-2: 2009 Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) – Del 2: Koordinatmätmaskiner för distansmätning

ISO 10360-4: 2000 Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) – Del 4: Koordinatmätmaskiner använda för scanning

ISO 10360-5 :2010 Geometriska produktspecifikationer (GPS) – Leveranskontroll och periodisk kalibrering av koordinatmätmaskiner (CMM) – Del 5: Koordinatmätmaskiner använda med en eller flera mätspetsar.

 

Infographic of ISO 10360 standards CMMS