O normách ISO 10360 pro SMS

Tyto krátké vysvětlivky se vztahují na specifikace parametrů souřadnicových měřicích strojů (SMS), na které je odkazováno v technické dokumentaci k produktu. Je důležité vědět, na kterou verzi specifikace ISO je v dokumentaci k produktu odkazováno, protože v průběhu doby bylo zveřejněno mnoho revizí těchto norem a použitá terminologie a testovací postupy se měnily.

ISO 10360-2: 2009 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 2: Souřadnicové měřicí stroje používané pro měření lineárních rozměrů

ISO 10360-4: 2000 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 4: Souřadnicové měřicí stroje používané v režimu měření skenováním

ISO 10360-5: 2010 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMM) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje používající snímací systém s jednotlivým a složeným snímacím dotekem.

Infographic of ISO 10360 standards CMMS