Kilka słów o normie ISO 10360 dla współrzędnościowych maszyn pomiarowych

W przystępny sposób postaramy się wyjaśnić specyfikacje   współrzędnościowej maszyny pomiarowej (CMM) stosowane w dokumentacji technicznej urządzenia. Ważne jest, aby zrozumieć, do której wersji normy ISO odnosi się dana dokumentacja produktu. Normy i specyfikacje w nich zawarte są modyfikowane, a terminologia oraz procedury testowania zmieniane.

ISO 10360-2: 2009 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 2:  CMM stosowane do pomiaru wymiarów liniowych

ISO 10360-4: 2000 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 4:  CMM stosowane w trybie pomiaru skaningowego

ISO 10360-5 :2010 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 5:  CMM z zestawami głowic pomiarowych stykowych z pojedynczym trzpieniem pomiarowym i wielotrzpieniowych.

Infographic of ISO 10360 standards CMMS