Uppriktning av en vevaxel i en koordinatmätmaskin

Vevaxlar för förbränningsmotorer kan vara svåra att rikta upp i koordinatmätmaskiner, eftersom de främst består av en rad cylindrar.

Kontakta oss

crankshaft-photo

Vevaxlar för förbränningsmotorer kan vara svåra att rikta upp i koordinatmätmaskiner, eftersom de främst består av en rad cylindrar. Tekniken som beskrivs nedan visar hur en vevaxel riktas upp för kontroll i en koordinatmätmaskin som Global Advantage.

Vevaxeln fixeras nästan helt parallellt med koordinatmaskinens Y-axel (från fronten bakåt). I detta exempel är referensen en axeltapp med en kolv.

Nivelleringssteg (uppriktning i rymden):

1. Lagertapparnas ändar mäts som cirklar genom att tillfälligt använda CMM-arbetsytan (ZX) eller ett uppmätt ändplan på detaljen.
2. Konstruera en 3D-axel mellan cirklarna.
3. Nivellera CMM-axeln med denna 3D-linje (till exempel +Y).


Rotationssteg (uppriktning i planet):

1. Mät den övre axeltappen som en cirkel. Eftersom vi redan är nivellerade kan vi använda det aktuella ZX-planet.
2. Konstruera en linje från 3D-axellinjen till cirkeln.
3. Rotera +Z kring +Y så att den är parallell (i ZX-planet) med den linje som konstrueras ovan.


Origo (translation):

1. Ställ in X=0 för 3D-axellinjen som +Y är nivellerad till.
2. Ställ in Z=0 för 3D-axellinjen som +Y är nivellerad till.
3. För att ställa in Y=0 behövs en funktion som låser translationen. Använd exemplet för att mäta ett plan på ett av axelstegen och skapa en korsning mellan 3D-axellinjen och planet. Ställ in Y=0 på denna punkt. Lär dig mer om att utföra uppriktning med vår webbkurs:PC-DMIS Alignments 101


crankshaft