Een krukas uitlijnen op een CMM

Krukassen voor interne verbrandingsmotoren kunnen wat lastig zijn om uit te lijnen op een coördinatenmeetmachine omdat ze voornamelijk bestaan uit een reeks cilinders.

Contact opnemen

crankshaft-photo

Krukassen voor interne verbrandingsmotoren kunnen wat lastig zijn om uit te lijnen op een coördinatenmeetmachine omdat ze voornamelijk bestaan uit een reeks cilinders. Met de techniek die hieronder wordt beschreven kan een krukas worden uitgelijnd voor CMM-inspectie op een machine zoals een Global Advantage.

De krukas werd vrijwel parallel gemonteerd ten opzichte van de Y-as van de CMM (van voor naar achter). In dit voorbeeld is de referentie één kruktap voor bevestiging van de zuigerdrijfstang.

Stappen voor evenwijdig maken (ruimtelijke uitlijning):

1. De voorste en achterste lagertap worden gemeten als cirkels met tijdelijk gebruik van het werkvlak van de CMM (ZX) of een gemeten eindvlak van het onderdeel.
2. Maak een 3D-aslijn tussen de twee cirkels.
3. Maak de CMM-as evenwijdig aan deze 3D-lijn (bijvoorbeeld +Y).

Stappen voor rotatie (uitlijning van vlak):

1. Meet de bovenste kruktap als een cirkel. Omdat we al waterpas zijn kunnen we deze keer het huidige ZX-vlak gebruiken.
2. Maak een lijn van de 3D-aslijn naar de cirkel.
3. Roteer +Z over +Y zodat deze parallel is (in het ZX-vlak) aan de hierboven gemaakte lijn.

Stappen voor oorsprong (translaties):

1. Zet X=0 op de 3D-aslijn waaraan +Y evenwijdig is gemaakt.
2. Zet Z=0 op de 3D-aslijn waaraan +Y evenwijdig is gemaakt.
3. Om Y=0 in te stellen is een functie nodig waarmee de translatie wordt vastgezet. In dit voorbeeld meet u een vlak op een van de kruktappen en maakt u een snijpunt tussen de 3D-aslijn en het vlak. Stel Y=0 in op dit punt.
crankshaft

 

Met onze onlinecursus leert u meer over het maken van uitlijningen: Basiscursus PC-DMIS-uitlijningen