Vyrovnání klikové hřídele v SMS

Klikové hřídele pro spalovací motory se v souřadnicové měřicím stroji vyrovnávají poněkud složitě, protože jsou většinou tvořeny řadou válců.

crankshaft-photo

Klikové hřídele pro spalovací motory se v souřadnicové měřicím stroji vyrovnávají poněkud složitě, protože jsou většinou tvořeny řadou válců. Níže popsaná metoda ukazuje, jak vyrovnat klikovou hřídel pro kontrolu pomocí SMS ve stroji jako je Global Advantage.

Kliková hřídel byla uchycena téměř paralelně k ose Y stroje SMS (odpředu dozadu). V tomto příkladu slouží jako reference jeden ojniční čep.

Postup nivelace (prostorové vyrovnání):

1. Přední a zadní čepy ložiska se měří jako kružnice, kde je dočasně použita pracovní rovina (ZX) SMS, nebo změřená zadní rovina na dílu.
2. Zkonstruujte mezi kružnicemi 3-D lineární přímku.
3. Vyrovnejte osu SMS podle této 3-D přímky (například +Y).

Postup rotace (rovinné vyrovnání):

1. Změřte horní čep jako kružnici. Protože jsme již provedli nivelaci, tentokrát můžeme použít současnou rovinu ZX.
2. Zkonstruujte od kružnice 3-D přímku.
3. Otočte +Z kolem osy +Y tak, aby byla rovnoběžná (v rovině ZX) se zkonstruovanou přímkou výše.

Postup nastavení počátku (translace):

1. Nastavte X=0 pro 3-D přímku, podle které je vyrovnáno +Y.
2. Nastavte Z=0 pro 3-D přímku, podle které je vyrovnáno +Y.
3. Aby bylo možné nastavit Y=0, je zapotřebí funkce, která zamkne translaci. V tomto příkladě změřte rovinu na jednom ze stupňů hřídele a vytvořte průsečík mezi 3-D přímkou a rovinou. V tomto bodě nastavte Y=0.

crankshaft