Optiv Dual-teknik

Öka effektiviteten och flexibiliteten vid multisensorinspektion.

Kontakta oss

Varje verktyg bidrar på sitt eget sätt till att förbättra produktiviteten, men tillsammans ser alla de tre verktygen till att göra multisensormätning enklare, effektivare och mindre tidskrävande.

Optiv Dual-tekniken består av:

Optiv Dual Z – gör det möjligt att komma åt mätpositionerna utan ommontering och risk för kollision tack vare två självständiga vertikala axlar

Optiv Dual Rotary – gör det möjligt att komma åt mätpositionerna genom automatisk rotation av delarna

Optiv Dual Camera – ökar flexibiliteten i processen genom automatisk omkoppling mellan zoomlägena för hög precision och hög genomströmning

Dessa verktyg kan monteras som tillval på flera av Hexagons optiska multisensorkoordinatmätmaskiner.

Klicka på de olika Optiv Dual-teknikerna för att få mer information om hur varje verktyg kan bidra till att förbättra kontrollerna och öka produktiviteten.

OPTIV Dual Z

Minska inspektionstiderna och maximera tillgängligheten vid mätning med Optiv Dual Z som har optiska och taktila sensorer på två självständiga vertikala axlar.

OPTIV Dual Rotary

Optiv Dual Rotary använder sig av två helt integrerade CNC-rotationsaxlar för att maximera tillgängligheten till arbetsstycket och minska behovet av ommontering och bidrar därmed till förenklad programmering och snabb multisensormätning.

OPTIV Dual Camera

Med hjälp av Optiv Dual Camera kan man lätt växla mellan hög precision och snabb mätning.