Multisenzorová technologie OPTIV

Zvýšení efektivity a flexibility multisenzorové kontroly.

OPTIV Dual zahrnuje tři druhy technologií speciálně určených pro multisenzorové měření, které umožňují zvýšit produktivitu práce rozšířením flexibility použití, zkrácením dob cyklu a zvýšením přesnosti.

Každý z těchto nástrojů zjednodušuje multisenzorové měření a činí ho méně časově náročným.

Technologie Optiv Dual:

Optiv Dual Z – nabízí dostupnost více měřicích pozic bez rizika kolize prostřednictvím dvou nezávislých vertikálních os, čímž se snižuje potřeba změny upnutí.

Optiv Dual Rotary – nabízí dostupnost více měřicích pozic prostřednictvím automatického otáčení dílu.

Optiv Dual Camera – zvyšuje flexibilitu použití pomocí automatického přepínání mezi režimy vysoké přesnosti a vysokého výkonu.

Tyto nástroje lze nainstalovat jako volitelné doplňky na řadu multisenzorových a optických souřadnicových měřicích strojů.

Kliknutím na jednotlivé technologie Optiv Dual získáte podrobnější informace o tom, jak může daný nástroj zdokonalit kontrolu a zvýšit produktivitu práce.

OPTIV DUAL Z

Optiv Dual Z zkrátí dobu kontroly a maximalizuje dostupnost měření - používá montáž optického a dotykového senzoru na dvě nezávislé vertikální osy.

OPTIV Dual Rotary

Optiv Dual Rotary, který umožňuje zjednodušené programování a rychlé multisenzorové měření, využívá dvě plně integrované rotační osy CNC maximalizující dostupnost obrobku a snižují potřebu upínání.

OPTIV Dual kamera

OPTIV Dual Camera nabízí bleskové přechody mezi vysokou přesností a rychlým měřením.