Fördelarna med multisensorer

Flexiblare tillämpningar och effektivare mätprocesser.

Kontakta oss

Infografik om OPTIV Dual-teknik

Hos koordinatmätmaskiner med flera sensorer kombineras funktionerna hos olika kontakt- och beröringsfria sensortekniker i en enda maskin.

Ett multisensorsystem mäter geometriska egenskaper hos ytterst komplexa komponenter mer fullständigt än vad som är möjligt med ett mätsystem med en enda sensor. Vid mätning av många olika delar kan tillverkare dra nytta av sensorer som kan ta sig an varierande detaljstorlekar, dimensionstoleranser, ytbehandlingar och noggrannhetskrav.

Den sensor som är bäst lämpad för den aktuella mätuppgiften installeras automatiskt i en automatiserad mätrutin för den specifika delen som ska mätas. Detta resulterar i högeffektiva mätcykler och förbättrad tillverkningsproduktivitet – de grundläggande fördelarna med multisensormätsystem.


Flexiblare tillämpningar och effektivare mätprocesser

Gör mer på kortare tid till lägre kostnad:
  • Minska kapital- och driftskostnaderna genom att integrera funktionerna hos olika specialiserade mätsystem i en enda maskin.
  • Fixera delen en gång och få alla mätningar från en automatisk mätcykel utan några ingrepp från operatören.
  • Öka noggrannheten genom att använda den sensorteknik som lämpar sig bäst för detaljen som ska mätas.
  • Förenkla driften med mätprogramvaran PC-DMIS för integrering av alla sensorer och konsolidering av data i en enda mätrapport.

OPTIV multisensorteknik

OPTIV Dual består av tre tekniker som är skräddarsydda för användning med flera sensorer, vilket gör det möjligt för användaren att höja produktiviteten genom att förbättra flexibiliteten i processen, vilket minskar...