Multisensoriska och optiska koordinatmätmaskiner

Multisensoriska koordinatmätmaskiner levererar oöverträffad flexibilitet genom att använda precisionen hos taktila prober och den snabba mätpunktshämtningen för beröringsfri mätning i ett enda system och för en enda mätkörning. Det gör det enklare och snabbare att mäta även de mest komplexa delarna.

Produktförfrågan

General-purpose 3D multisensor measurement

Discover the typical applications suited to general-purpose multisensor systems.

3D multisensor scanning

Discover the typical applications suited to multisensor scanning systems.

Complex dual-axis sensor measurement

Discover the typical applications suited to complex dual-axis sensor systems.

Complex large-scale dual-axis sensor measurement

Discover the typical applications suited to complex large-scale dual-axis sensor systems.

OPTIV multisensor technology

OPTIV Dual consists of three technologies purpose-built for multisensor operations, enabling users to drive productivity by enhancing application flexibility, reducing...

The benefits of multisensor

Multisensor coordinate measuring machines bring the capabilities of different contact and non-contact sensor technologies together within a single machine.