Technologia Optiv Dual

Większa dokładność i elastyczność podczas pomiarów wielosensorowych.

Optiv Dual obejmuje trzy technologie stworzone specjalnie z myślą o pomiarach wielosensorowych, dzięki którym użytkownik może zwiększyć wydajność pomiarów poprzez maksymalny wzrost ich elastyczności wskutek skrócenia czasu cyklu oraz dokładności pomiarowej.

Każda z tych technologii ma swoje mocne strony jeśli chodzi o zwiększanie wydajności. Jednak wszystkie trzy mają jedną wspólną cechę - sprawiają, że pomiary wielosensorowe są prostsze, doskonalsze i znacznie mniej czasochłonne.

Technologia Optiv Dual obejmuje:

Optiv Dual Z – bezkolizyjny dostęp do większej ilości pozycji pomiarowych dzięki dwóm osobnym pionowym osiom, redukuje potrzebę przemocowania części

Optiv Dual Rotary – zapewnia dostęp do większej ilości pozycji pomiarowych dzięki automatycznemu obrotowi części

Optiv Dual Camera – większa elastyczność pomiarów dzięki automatycznemu przełączaniu z bardzo dokładnego trybu pomiarowego na tryb charakteryzujący się wysoką wydajnością metrologiczną

Technologie te mogą zostać opcjonalnie zainstalowane na wielu wielosensorowych i optycznych współrzędnościowych maszynach pomiarowych (CMM) firmy Hexagon.

Kliknij na poszczególne technologie Optiv Dual, aby dowiedzieć się w jaki sposób każda z nich może udoskonalić kontrolę metrologiczną i zwiększyć wydajność pomiarową.

OPTIV Dual Z

Reduce inspection time and maximise measuring accessibility with OPTIV Dual Z, mounting optical and tactile sensors on two independent vertical axes.

OPTIV Dual Rotary

Enabling simplified programming and fast multisensor measurements, OPTIV Dual Rotary uses two fully integrated CNC rotary axes to maximise workpiece accessibility and reduce the need for reclamping.

OPTIV Dual Camera

OPTIV Dual Camera enables lightning-fast switching between high accuracy and quick measurement.